master's thesis
Utjecaj indeksa tjelesne mase na uspješnost poduke neplivača

Kristina Kuna (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Department of Social Sciences