master's thesis
Tradicijsko odijevanje vinkovačkog kraja

Nikolina Jerkić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Department of Social Sciences