Pages

Dječja prava u sustavu predškolskoga odgoja
Dječja prava u sustavu predškolskoga odgoja
Danijela Janiček
Ljudska prava su prava prava koja su čovjeku prirodno dana i prava koja su ljudi utvrdili kako bi mogli živjeti kao ljudska bića. Odredbe o ljudskim pravima mogu se pronaći u nekim dokumentima od 17.st. a među njima se nalazi i ,,Opća deklaracija o ljudskim pravima''. Iz nje proizlaze i svi ostali dokumenti u kojima se spominju ljudska prava. Prema tome možemo govoriti i o pravima djece među kojima su: pravo na život, zaštitu osobnog identiteta, na slobodu izražavanja, traženja,...
Dječje igre Turopolja nekada i sada
Dječje igre Turopolja nekada i sada
Antonia Vujnović
Igra je aktivnost tipična za period ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ona predstavlja metodu i odgojnu filozofiju djeteta te dobi. Samim time zauzima najvažnije mjesto u djetetovom životu. Uključuje sva osjetila i trebala bi utjecati na sve aspekte razvoja djeteta: komunikaciju, govor, socijalne vještine, spoznajni razvoj, razvoj motoričkih vještina i dr. Kroz igru možemo prepoznati i regulirati dječje emocionalne potrebe čime se uz ostalo podržava i njegovo...
Dječje lutkarsko stvaralaštvo od prirodnih materijala
Dječje lutkarsko stvaralaštvo od prirodnih materijala
Valentina Stanković Dervić
Lutka potiče djecu na likovno, dramsko, glazbeno i govorno stvaralaštvo i pridonosi razvoju mašte i intelekta. Iako primijenjeno lutkarstvo kao termin u Hrvatskoj još nije u potpunosti zaživjelo i ne obuhvaća široko područje, u predškolskom odgoju je vrlo zastupljeno. Scenska lutka odgojitelju služi kao moćno sredstvo u odgojno-obrazovnom radu. Suvremeni odgojitelj zauzima različite uloge i na taj način, kroz lutku, sasvim nenametljivo dopire do djece. Kako je boravak na zraku...
Dječje priredbe i ekološki odgoj u dječjem vrtiću
Dječje priredbe i ekološki odgoj u dječjem vrtiću
Željka Crnojević
Predmet ovog rada jest ukazati na dobrobit i važnost dramske i glazbene umjetnosti s temom ekološkog odgoja u dječjim vrtićima te potaknuti odgojitelje na podizanje dječje eko svijesti kroz priredbe s ekološkom tematikom kao jednostavan, djeci zanimljiv, koristan i poučan način. Pretražujući literaturu možemo primjetiti kako je, na žalost, jako malo stručnih i znanstvenih radova o dječjim priredbama. Također, bilo bi dobro da dječjih igrokaza s ekološkom tematikom, kao i...
Dječji glazbeni folklor
Dječji glazbeni folklor
Marijana Lučić
Dječji glazbeni folklor dio je cjelokupnog dječjeg folklora kojem pripadaju brojalice, uspavanke, dječje pjesme, dječje igre s pjevanjem, dječji narodni plesovi i dječji narodni instrumenti. Brojalice su najčešće plod dječje mašte i često nemaju smisla te služe odabiru igrača u nekoj igri. Uspavanke su i danas vrlo popularne, a koriste ih najčešće majke i bake kako bi uspavale djecu. Dječje narodne pjesme jednostavnih su melodija ispunjene vedrinom i živahnošću. U...
Dječji likovi u ranim romanima o djetinjstvu
Dječji likovi u ranim romanima o djetinjstvu
Nikolina Spajić
U radu je istraženo na koji se način oblikuju dječji likovi u ranom romanima o djetinjstvu. Roman o djetinjstvu pripada „realističkom“ tipu dječjeg romana jer donosi i opisuje situacije koje proživljavaju glavni likovi, a moguće su u stvarnome svijetu. U radu su analizirana četiri romana iz svjetske dječje književnosti: Pustolovine Toma Sawyrera Marka Twaina, Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić, Heidi Johanne Spyri te Tonček i Točkica Ericha Kӓstnera....
Dječji časopisi u razrednoj nastavi - SMIB
Dječji časopisi u razrednoj nastavi - SMIB
Branka Korman
Mediji su se postupno razvijali, ali danas zaokupljuju cijeli svijet te su dio naše svakodnevice. Dječji časopis jedan je od medija koji se danas zanemaruje, a važan je segment za razvoj i educiranost učenika. Dječji časopis „Smib“ ima dugu tradiciju u Hrvatskoj te je danas jedan od najzastupljenijih časopisa koji se koristi u redovnoj nastavi. Svrha časopisa je približiti učenicima gradivo na što zanimljiviji način, proširiti njihovo znanje, razvijati sposobnosti i...
Dobrobit djeteta i razvoj autonomije
Dobrobit djeteta i razvoj autonomije
Filipa Vukoje
Ovim preglednim radom iznosi se problematika dobrobiti djeteta i razvoja njegove autonomije. U relevantnom nacionalnom dokumentu u Republici Hrvatskoj dobrobit djeteta navedeno je kao jedan od ciljeva institucionalnog odgoja i obrazovanja, a razvoj njegove autonomije kao jedna od temeljnih vrijednosti. Ovaj rad nastoji prikazati odnos dobrobiti djeteta i razvoja djetetove autonomije u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kao ključna osoba koja treba imati razvijeno duboko...
Dojenje i prehrana dojenčeta
Dojenje i prehrana dojenčeta
Martina Urban
Dojenje je najbolji izbor prehrane djeteta jer koliko god da je kvalitetno adaptirano mlijeko, priroda ga nije namijenila za najbolji rast i razvoj djeteta. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) došla je do zaključka da dojenjem majke pružaju svojoj djeci najbolji početak života. Blizina i kontakt s majkom preko kože kod novorođenčeta stvaraju osjećaj povjerenja, majčinu naklonost djetetu te osjećaj sigurnosti. Mnogi su načini dojenja, a izdvajaju se dva osnovna. To su:...
Dokumentarni film primjeren djeci mlađe školske dobi
Dokumentarni film primjeren djeci mlađe školske dobi
Maja Lovrić
Mediji sve više i više imaju utjecaj, ne samo na odrasloga čovjeka već i na dijete. S obzirom na razvoj tehnologije razvijaju se i mediji. A samim time osuvremenjuje se i nastava. Napredak tehnologije omogućava i lakšu uporabu svevremenih medija, a tu posebice izdvajamo film. Malu ulogu u medijskom obrazovanju ima i dokumentarni film. Osim što se obradom i analizom dokumentarnog filma potiče razumijevanje ogledanog, promišljanje, izdvajanje i isticanje bitnih činjenica, uvođenjem...
Dokumentiranje: razumijevanje načina na koji djeca uče i koriste se strategijama rješavanja problema
Dokumentiranje: razumijevanje načina na koji djeca uče i koriste se strategijama rješavanja problema
Marija Marić
Važnost dokumentiranje u odgojno-obrazovnoj ustanovi posebno je naglašeno u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015), prema kojemu ono omogućava promatranje i bolje razumijevanje akcija djeteta, procesa učenja... Djeca uče na različite načine i koriste se raznim strategijama rješavanja problema koje odgojitelj može dokumentirati i koristiti u daljnjim refleksijama s kolegama i djecom. Odgojitelj može na različite načine dokumentirati dječje...
Dolazak Hrvata
Dolazak Hrvata
Matea Marenić
Podrijetlo Hrvata pitanje je koje još uvijek sukobljava različite teorije, autore i zaljubljenike u povijesna zbivanja Hrvatske i koje još uvijek nudi pregršt manje ili više teza koje se međusobno pobijaju. Iako na temelju pregledane literature postoje jasni dokazi o hrvatskom teritoriju i njegovim granicama, pisana vrela – od kojih su najznačajnija De administrando imperio, Ljetopis popa Dukljanina i Historia Salonitana – nisu ponudila jednoznačna rješenja po pitanju...

Pages