Pages

Biblioterapija u radu s djecom rane predškolske dobi
Biblioterapija u radu s djecom rane predškolske dobi
Edita Alar
U ovome radu pregledno ćemo razmotriti temu biblioterapijskog rada s djecom rane predškolske dobi. Uz pregledni dio, u radu ćemo koristiti proces biblioterapije te metodu praćenja doživljaja djece na osnovu pročitanoga djela, rad s djecom te proces čitanja kao i vođenoga čitanja uz autorsku problemsku slikovnicu naziva „Perolagana noć” koja je namijenjena djeci predškolske dobi. S obzirom na to da su djeca u današnje vrijeme svjedoci brojnih događaja koji imaju negativan...
Biljke u udžbenicima Prirode i društva za mlađu školsku dob
Biljke u udžbenicima Prirode i društva za mlađu školsku dob
Mirna Uremović
Biljke čine naš okoliš i one su sastavni dio našeg života. Kako bismo mogli upotrebljavati biljke u svakodnevnom životu, moramo ih znati očuvati. Svrha ovog diplomskog rada je istražiti kolika je zastupljenost biljaka u udžbenicima nakladnika Školska knjiga i nakladnika Alfe d.d. te provesti istraživanje o poznavanju biljnih vrsta nizinskog zavičaja kod učenika mlađe školske dobi. Analizom udžbenika saznali smo kako svi udžbenici sadržavaju velik broj biljnih vrsta....
Bioetička analiza utjecaja društvene mreže Instagrama na mlade
Bioetička analiza utjecaja društvene mreže Instagrama na mlade
Kristina Grgan
Širenje moderne tehnologije, odnosno interneta i društvenih mreža dogodilo se brzo i spontano. Gotovo neprimjetno provjeravanje elektroničke pošte, pretraživanje informacija i posjećivanje društvenih mreža postale su naša svakodnevnica. Potrebne informacije nikada nam nisu bile bliže i lakše dostupne nego danas. Osim informacija, olakšana nam je i komunikacija putem različitih društvenih mreža. Cilj završnog rada je analizirati utjecaj društvenih mreža s posebnim...
Bioetička analiza utjecaja teorija zavjere na percepciju javnosti o GMO-u
Bioetička analiza utjecaja teorija zavjere na percepciju javnosti o GMO-u
Antonio Jagrić
Nakon otkrića DNK i shvaćanja kako se raznim tehnologijama može upravljati njome, mnogi su znanstvenici počeli raditi razne modifikacije na svemu onome što im ne paše u nekim organizmima. Tako danas primjerice imamo usjeve koji su sijani s posebnim sjemenom koji je opet otporan na poseban pesticid kako bi štitio usjev od raznih insekata i korova. Međutim, pošto se ta modificiranja većinom događaju iza očiju javnosti te je njihova dobronamjernost upitna, mnogi znanstvenici rade...
Bioetički aspekti genetičkog modificiranja - anketno ispitivanje učenika završnih razreda gimnazijskog programa
Bioetički aspekti genetičkog modificiranja - anketno ispitivanje učenika završnih razreda gimnazijskog programa
Martina Gavran
Spajanjem dva velika čovjekova napretka, otkrića DNK i razvoja tehnologije, čovjek dolazi do raznih spoznaja i otkrića koji mu pomažu u raznim sferama života. Jedna od posljedica sljubljivanja tehnologije sa znanošću je i biotehnologija koja je pružila čovječanstvu mnoga poboljšanja; liječenje bolesti, lakša proizvodnja i dostupnost inzulina, otkrića bolesti još u embrionalnoj fazi. No, kako svaka medalja ima dvije strane tako i ...
Bioetički aspekti klimatskih promjena - istraživanje na srednjoškolskoj populaciji
Bioetički aspekti klimatskih promjena - istraživanje na srednjoškolskoj populaciji
Hrvoje Pepelko
Globalno zagrijavanje je pojava koja se pojavljuje prvom industrijskom revolucijom, a iz godine u godinu promjene su sve vidljivije i ozbiljnije. Klimatske promjene odnose se na bilo koje dugoročne promjene u Zemljinoj klimi, klimi regije ili klimi grada. Te promjene uključuju zagrijavanje, hlađenje i promjene koje nisu vezane za temperaturu. Ljudi utječu na klimu na razne načine kao što su deforestacija i povećavanje obradivih površina, potrošnja fosilnih goriva u proizvodnji...
Bioetički aspekti sportskog klađenja-anketno ispitivanje učenika završnih razreda srednjih škola
Bioetički aspekti sportskog klađenja-anketno ispitivanje učenika završnih razreda srednjih škola
Tena Radičević
Sportsko klađenje je u današnje vrijeme vrlo dostupno svima pa tako i učenicima srednjih škola. Uvriježeno je stajalište da je sportsko klađenje samo „bezopasni“ oblik zabave i jedan od najlakših načina zarade. Upravo laka dostupnost i učestalost sportskoga klađenja mogu doprinijeti razvoju štetnih posljedica. Ovim istraživanjem željelo se utvrditi u kojoj mjeri je zastupljeno sportsko klađenja učenika završnih razreda srednjih škola, koja je njihova motivacija za...
Bioetički aspekti surogat majčinstva
Bioetički aspekti surogat majčinstva
Loreta Paponja
Surogat majčinstvo definiramo kao majčinstvo po dogovoru, često podržano pravnim sporazumom, prema kojem žena (surogat majka) pristaje roditi dijete za drugu osobu ili osobe. Postoje dva tipa surogat majčinstva, genetski i gestacijski surogat. Genetski proizlazi iz umjetne oplodnje, točnije inseminacije surogat majke spermom namjeravanog oca koja ima genetsku povezanost s fetusom dok gestacijski tip uključuje kirurški postupak poznat kao laparoskopija gdje se odstranjuje majčino...
Bioetički aspekti veganstva
Bioetički aspekti veganstva
Ana-Maria Umrlić
Čovjek je oduvijek koristio svoju nadmoć nad životinjama, moralno je pogrešno iskorištavati životinje kako bi ljudi zadovoljili vlastite interese. Razvojem suvremenih gradova dolazi do pitanja prava životinja. Industrijska revolucija omogućila je čovjeku strojeve i alate, što je životinje činilo manje ovisnima. Filozof Peter Singer u „Oslobođenje životinja“ govori da se jednako etičko pravo treba primjenjivati ne samo na ljudima već i na životinjama, te se protivi...
Bioetički pogled na biološku evoluciju
Bioetički pogled na biološku evoluciju
Dora Kurtek
Evolucija u biološkom smislu podrazumijeva promjenu na genetskoj razini, u molekuli DNA i genomu, promjenu koja se može prenijeti na potomke. Biološka evolucija je započela nastankom prve stanice, prije oko 3 500 000 000 godina, koja je imala kombinaciju gena koja joj je omogućila život na Zemlji u tadašnjim uvjetima. Darwinova teorija evolucije se poziva na selekciju ili prirodni odabir koji uništava slabije jedinke prilagođene uvjetima života, a promiče one bolje prilagođene....
Biologija pauka i strah od paukova (arahnofobija)
Biologija pauka i strah od paukova (arahnofobija)
Oktavija Flanjak
Strah kod učenika počinje se razvijati još u djetinjstvu. On je također jedan od ključnih elemenata obrambenog karaktera. Evolucijski je gledano vrlo bitan. Postoje određene razvojne faze strahova kroz koje djeca prolaze odrastanjem. Prije polaska u školu, za vrijeme boravka u predškolskim ustanovama, djeca se boje vizualnih, auditivnih i natprirodnih strahova. Polaskom u školu, učenici se boje konkretnih opasnih situacija koje proživljavanju na putu do škole, školskim...
Bitnost dramskog odgoja u odgoju i obrazovanju
Bitnost dramskog odgoja u odgoju i obrazovanju
Andrea Blaževac
U diplomskom radu Bitnost dramskog odgoja u odgoju i obrazovanju govori se o ulozi dramskog odgoja i dramskih postupaka u odgoju i obrazovanju. Bitnost dramskog odgoja očituje se u oslobađanju potencijala kod svih učenika, stvaranju novih rješenja i izgradnje učenika kao cjelovitog bića. Dramski odgoj je od presudne važnosti za bolju i svjetliju budućnost pojedinca, ali i cijelog društva. Škola treba i obrazovati i odgajati, razvijati i poticati na toleranciju, suradničko učenje,...

Pages