Srce

Subscribe to Srce feed
RSS feed Sveučilišnog računskog centra
Updated: 10 hours 41 min ago

AAI@EduHr webinar o novoj verziji AOSI web sučelja i servisa

Wed, 02/10/2021 - 14:12

Tim usluge Srca AAI@EduHr započinje s održavanjem webinara vezanih uz sustav AAI@EduHr. Prvi webinar „Nova verzija AOSI web sučelja i servisa“ će se održati u četvrtak, 18. veljače 2021. godine.

ISVU webinar "Potvrde s elektroničkim pečatom (e-potvrde) u ISVU"

Tue, 02/09/2021 - 09:36

Centar potpore ISVU-a održat će 17. veljače 2021. godine webinar “Potvrde s elektroničkim pečatom (e-potvrde) u ISVU“ namijenjen ISVU koordinatorima i djelatnicima studentskih referada.

Objavljen raspored tečajeva Srca u ožujku

Mon, 02/08/2021 - 13:52

Objavljen je raspored tečajeva Srca u ožujku 2021. godine. Prijave će započeti u srijedu, 10. veljače 2021. godine, u 8 sati. 

Portal Hrčak slavi 15 godina

Mon, 02/08/2021 - 11:01

Hrčak, portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima 7. veljače 2021. obilježio je 15 godina od pokretanja.

Zaposlite se u Srcu!

Fri, 02/05/2021 - 13:39

Budite dio tima koji radi na izazovnim projektima za potrebe akademske i istraživačke zajednice, pogledajte otvorene natječaje za posao i pridružite se Srcu.

U sklopu projekta NI4OS-Europe održan je webinar o izradi plana upravljanja podacima

Mon, 02/01/2021 - 11:34

U sklopu projekta NI4OS-Europe, u kojem Srce sudjeluje kao jedan od partnera, održan je webinar o izradi plana upravljanja podacima (engl. Data Management Plan, DMP) i protokolu za pojedina znanstvena područja (engl. Domain Data Protocol DDP).

Računalni resursi Srca korišteni za simulaciju Petrinjskog potresa

Fri, 01/29/2021 - 15:31

Preliminarni rezultati simulacije Petrinjskog potresa znanstvenici s PMF-a napravili su pomoću softverskog paketa SPECFEM3D Cartesian te korištenjem klastera Isabella računalnog resursa Srca.

U Dabru omogućeno središnje pretraživanja svih repozitorija

Fri, 01/29/2021 - 13:25

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) unaprijeđeni su je mogućnošću pretraživanja sadržaja svih repozitorija u Dabru. 

Provedeno deseto harvestiranje nacionalne domene

Wed, 01/27/2021 - 08:44

Srce je u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu provelo deseto harvestiranje hrvatskog weba: sadržaji svih web sjedišta na vršnoj .hr domeni uključujući .from.hr i .com.hr.

Unaprijeđen eduroam installer

Mon, 01/25/2021 - 15:10

Srce, kao nacionalni operater i koordinator usluge eduroam, unaprijedilo sustav eduroam pomoću CAT (Configuration Assistant Tool) alata.

Paginacija