Srce

Subscribe to Srce feed
RSS feed Sveučilišnog računskog centra
Updated: 5 hours 1 min ago

Srce sudjelovalo na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji COVID-19 Messages: O pandemiji iz pet perspektiva

Thu, 10/08/2020 - 16:18

Na Sveučilištu u Rijeci je 6. listopada održan drugi od pet skupova u okviru znanstvene konferencije COVID-19 Messages: O pandemiji iz pet perspektiva s temom „Visoko obrazovanju u vrijeme COVID-19: izazovi i prednosti“.

Započeli radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara HR-ZOO

Wed, 10/07/2020 - 09:23

U sklopu provedbe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) koji koordinira i vodi Srce, u kolovozu 2020. godine započeli su radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara.

Pages