Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 4 hours 37 min ago

Unaprijeđeno ažuriranje studijskih programa

Fri, 12/15/2017 - 15:17

U sustavu Dabar unaprijeđeno je i automatizirano povezivanje repozitorija s Upisnikom akreditiranih studijskih programa (http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=StudProgrami) koji se koriste kod pohrane ocjenskih radova, a za koje je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dohvaćanje novih studijskih programa od sada će se vršiti automatizirano nakon izmjene u Upisniku, a osobe odgovorne za pojedini repozitorij će o izvršenoj promjeni biti obaviještene e-mailom.

Preuzimanje, isključivo novih studijskih programa, će se u početku odvijati jednom tjedno, no s vremenom će se frekvencija smanjivati.

Za promjene postojećih, nevažeće i stare studijske programe koji nisu u Upisniku odgovorne osobe i dalje mogu zatražiti intervenciju u normativ repozitorija slanjem potrebnih podataka na dabar@srce.hr.

Tags: dabarstudijski programi

Unaprijeđeno upravljanje poslužiteljskim certifikatima na repozitorijima

Thu, 12/14/2017 - 15:50

Poslužiteljski certifikati nužni su za siguran (HTTPS) pristup repozitorijima. Kod web stranica s neispravnim certifikatima ili kojima je certifikat istekao, web preglednici ne dopuštaju korisnicima pristup uz poruku da pristupaju nesigurnoj stranici i da dalje mogu nastaviti na vlastitu odgovornost.

Pri otvaranju repozitorija u sustavu Dabar, svaka ustanova mora napraviti i dostaviti poslužiteljski certifikat koji se postavlja na institucijski repozitorij. No, poslužiteljski certifikati imaju ograničen rok valjanosti stoga ih je potrebno obnoviti svakih nekoliko godina. Za jednostavnije praćenje ispravnosti poslužiteljskog certifikata, urednicima repozitorija sada je omogućen uvid u detalje o certifikatu (period valjanosti, broj dana do isteka) kroz postavke repozitorija na kojem imaju uredničke ovlasti.

Također, ako certifikat repozitorija ističe za mjesec dana ili manje, na stranici repozitorija će se pojaviti obavijest u kojoj je naveden broj dana do isteka certifikata, a odgovorna osoba za održavanje repozitorija primit će automatizirani e-mail kao podsjetnik da je potrebna obnova. Obnovljeni certifikat može se također dostaviti kroz postavke repozitorija.

Ova se novost iznimno ne odnosi na repozitorije koji su na domenama unizg.hr, unist.hr i uniri.hr (sastavnice tih sveučilišta) jer navedeni imaju zajednički certifikat, stoga odgovorne osobe tih repozitorija neće dobivati obavijesti niti imaju obavezu po isteku valjanosti dostavljati nove certifikate za svaki repozitorij zasebno.

Tags: dabarposlužiteljski certifikati

OpenAIRE webinari za urednike repozitorija

Tue, 11/21/2017 - 08:48

OpenAIRE će tijekom 2017. i 2018. godine organizirati niz webinara s ciljem da urednicima repozitorija i razvojnim timovima približi svoje servise i alate i tako osnaži mrežu repozitorija uključenu u OpenAIRE infrastrukturu.

Za sada su poznati termini ovih webinara:

  • 14.11.2017. (11:00) - OpenAIRE Guidelines for data providers: new Metadata Application Profile for Literature Repositories (Presenter: Jochen Schirrwagen, Univ. Bielefeld)
  • 21.11.2017. (11:00) - OpenAIRE Dashboard for Content Providers: literature broker service and dashboard demo for repository managers (Presenters: Pedro Príncipe, Univ. Minho; Claudio Atzori, ISTI-CNR)
  • 5.12.2017. (11:00) - Scholix guidelines for data-literature integration: opportunities for OpenAIRE compatible repositories (Presenter: Paolo Manghi, ISTI-CNR)
  • 7.12.2017. (11:00) - OpenAIRE metrics service: usage statistics (Presenters: Jochen Schirrwagen, Univ. Bielefeld; Dimitris Pierrakos, ATHENA)

Obrazac za registraciju dostupan je na adresi: https://goo.gl/forms/ZMHnnZvBt0gC94K23
Adresa webinara: https://join.onstreammedia.com/go/eifl/openaireforrepomanagers

Novosti o webinarima bit će dostupne putem web-stranice: https://www.openaire.eu/webinarsrepomanagers.

Trenutno je 10 repozitorija iz Dabra uključeno u OpenAIRE infrastrukturu, a tijekom narednih mjeseci će Radna skupina za interoperabilnost nastojati uključiti i ostale repozitorije.

 

Tags: openaireinteroperabilnostdashboardscholix

Podrška za pohranu novih vrsta objekata u repozitorijima u Dabru

Tue, 11/14/2017 - 08:41

U repozitorijima u Dabru omogućena je pohrana novih digitalnih objekta: poglavlje u knjizi i umjetnički audio ocjenski rad.

Podrška za poglavlje u knjizi uključena je na repozitorijima na kojima postoji opcija pohranjivanja radova u časopisu te radova u zborniku, a ostalim repozitorijima ova će opcija biti uključena na zahtjev osobe odgovorne za uspostavu i održavanje repozitorija. Implementirana je i podrška preuzimanja metapodataka iz Hrvatske znanstvene bibliografije (Crosbi).

Podrška za pohranu audio objekata unutar završnih umjetničkih radova bit će omogućena na repozitorijima gdje je trenutno uključena pohrana za umjetničke završne radove s podrškom za fotografije. Na ostalim repozitorijima će biti uključena na zahtjev odgovorne osobe za uspostavu i održavanje repozitorija.

Specifikaciju digitalnog objekta poglavlje u knjizi formirala je Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore, a specifikaciju digitalnog objekta umjetnički audio ocjenski rad formirala je Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore.

Obje specifikacije su dostupne na stranicama Dabra.

Za sve do sada podržane vrste objekata moguće je u postavkama repozitorija aktivirati samoarhiviranje za studente i djelatnike, a repozitoriji koji nemaju dostupnu karticu "Samoarhiviranje" mogu zatražiti aktivaciju usluge slanjem zahtjeva na dabar@srce.hr.

Tags: dabarpoglavlje u knjiziumjetnički radovirazvoj

Omogućena podrška za pohranu radova u zbornicima

Thu, 10/12/2017 - 09:42

U repozitorijima u Dabru omogućena je pohrana rada u zborniku, novog digitalnog objekta koji obuhvaća znanstvene, stručne i ostale radove predstavljene na konferencijama i sličnim skupovima, a koji su naknadno objavljeni u zborniku radova.

Podrška za pohranu rada u zborniku inicijalno je uključena na repozitorijima na kojima postoji opcija pohranjivanja radova u časopisu, a ostalim repozitorijima ova će opcija biti uključena na zahtjev osobe odgovorne za uspostavu i održavanje.

Specifikaciju digitalnog objekta rad u zborniku formirala je Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore, a dostupna je na stranicama Dabra. Prva dva primjera unesenih radova u zborniku moguće je vidjeti na Repozitoriju Srca.

Usporedno s razvojem rada u zborniku, u tijeku je i proces razvoja podrške za pohranjivanje i samoarhiviranje digitalnog objekta poglavlje u knjizi i umjetnički audio ocjenski rad. Puštanje u produkciju navedenih dvaju objekata očekuje se u studenom.

Tags: dabarrad u zborniku

Započeo razvoj novih digitalnih objekata

Fri, 09/08/2017 - 13:18

Sukladno planu razvoja Dabra, tim Dabra je započeo razvoj triju novih digitalnih objekata - rad u zborniku (konferencijski rad), poglavlje u knjizi i umjetnički audio ocjenski rad.

Digitalni objekti rad u zborniku i poglavlje u knjizi razvijaju se sukladno Specifikaciji Radne skupine za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore, koja je objavljena na stranicama Dabra, a specifikacija digitalnog objekta umjetnički audio ocjenski rad, koju definira Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore, još je u izradi.

Proces razvoja odvijat će se paralelno te obuhvaća uspostavljanje podrške za pohranjivanje i samoarhiviranje navedenih digitalnih objekata. Prva inačica za testiranje unosa digitalnog objekta rad u zborniku previđena je za listopad, dok se inačica za testiranje digitalnog objekta poglavlje u knjizi i umjetnički audio ocjenski rad očekuje u studenom ove godine.

Tags: dabarrad u zbornikupoglavlje u knjizirazvoj