Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 2 hours 12 min ago

Dabar slavi 250.000 objavljenih objekata

Tue, 01/23/2024 - 08:34

U repozitorijima sustava Dabar u siječnju 2024. objavljeno ukupno više od 250.000 digitalnih objekata, a taj broj kontinuirano svakodnevno raste.

Najveći broj objavljenih objekata odnosi se na završne, diplomske i specijalističke radove kojih je objavljeno više od 212.800. Po količini objavljenih objekata slijede radovi u časopisu kojih je objavljeno više od 9200, a na trećem mjestu su doktorske disertacije i znanstveni magistarski radovi kojih je objavljeno više od 8100. Ostalih vrsta objekata (rad u zborniku, knjiga, poglavlje u knjizi, fotografija, izlaganje na skupu, audio objekt, umjetnički završni i diplomski rad, audiovizualni objekt, skup podataka i obrazovni objekt) objavljeno je manje.

U Dabru je trenutno 50.3% objekata pohranjeno u otvorenom pristupu. Kroz objavu u otvorenom pristupu ustanove podupiru načela otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja, povećavaju transparentnost svoga rada i vidljivost svojih rezultata te ubrzavaju primjenu znanosti u gospodarstvu. Vidljivo je kako treba nastaviti aktivnosti na promociji otvorenog pristupa i tumačenju institucijama i pojedincima prednosti koje njima, ali i cijelom društvu donose otvoreni pristup i otvorena znanost.

Tags: dabarotvorena znanost. objekti