Error message

Notice: Undefined variable: organization_field_path in require_once() (line 22 of /data/www/drupal/sites/all/modules/dabar_normatives/normatives.module).

Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 14 hours 47 min ago

Omogućeno podnošenje zahtjeva za pristup radovima u zatvorenom ili ograničenom pristupu

Fri, 03/09/2018 - 14:25

U repozitorijima u Dabru implementirana je mogućnost podnošenja zahtjeva za pristup objektima koji su u zatvorenom ili ograničenom pristupu (Request a copy). Ova nova funkcionalnost omogućava korisnicima da bez prijave u repozitorij podnesu zahtjev za pristup traženom objektu te da nakon odobravanja također bez prijave traženi objekt i preuzmu. Zahtjev za pristup objektu odobrava autor rada, odnosno urednik repozitorija.

Podrška za podnošenje zahtjeva uključena je na svim repozitorijima, a urednici po želji tu funkcionalnost mogu isključiti u postavkama repozitorija.

Tags: institucijski repozitorijirequest a copyfunkcionalnosti

Prve radio drame i ukupno 60 tisuća objekata u Dabru

Wed, 02/28/2018 - 15:12

U Repozitoriju Akademije dramske umjetnosti te u Digitalnom repozitoriju Sveučilišta Sjever objavljene su prve radio drame, pri čemu jedna podrazumijeva umjetnički završni rad, a ostale samostalnu audio građu koja nije povezana sa završetkom određenog studija.

Audio, slikovna i video građa, odnosno umjetnički završni radovi čine multimedijsku cjelinu koja će biti upotpunjena implementacijom video objekta. Razvoj video objekta u planu je u prvoj polovini 2018. godine, a specifikaciju za navedene objekte oblikuje Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore.

Odgovorne osobe repozitorija koji nemaju omogućen unos audio i slikovne građe mogu zatražiti aktivaciju mogućnosti slanjem zahtjeva na dabar@srce.hr.

Sveukupno, početkom ožujka 2018. u repozitorijima u Dabru je objavljeno više od 60.000 digitalnih objekata!

Tags: audiomilestoneumjetnički radovi

Javno dostupne bilješke sastanaka Koordinacijskog odbora i radnih skupina Dabra

Mon, 01/29/2018 - 16:32

Kako bi proces razvoja Dabra učinili što transparentnijim, Koordinacijski odbor i radne skupine Dabra krenule su s javnom objavom bilješki sa sastanaka na adresi: https://wiki.srce.hr/display/DABAR/Dabar.

Trenutno su dostupni zapisnici s posljednja dva sastanaka Koordinacijskog odbora i jedan zapisnik sa sastanka RS za interoperabilnost.

Tags: koordinacijski odborradne skupineplan razvoja

Dabar spojen s Upisnikom znanstvenika i kreirane profilne stranice

Fri, 12/22/2017 - 15:11

U sustavu Dabar implementirane su dvije nove funkcionalnosti:

  1. omogućeno je korištenje podataka iz Upisnika znanstvenika
  2. kreirane su profilne stranice osoba (autora, mentora, urednika, recenzenta...).

U svim repozitorijima u Dabru je prilikom pohranjivanja digitalnih objekata, uz mogućnost korištenja podataka o djelatnicima ustanove preuzetih iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), omogućeno korištenje podataka iz Upisnika znanstvenika. Ta funkcionalnost urednicima repozitorija i autorima koji pohranjuju radove omogućava odabir osobe (autocomplete) iz popisa koji uključuje sve znanstvenike iz Upisnika pri čemu se ime, prezime i jedinstveni identifikator osobe automatski kopiraju u metapodatkovni opis digitalnog objekta. Za sadržaj Upisnika znanstvenika nadležno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a više informacija, uključujući i tražilicu, možete pronaći na adresi https://mzo.hr/hr/upisnik-znanstvenika-maticni-broj-znanstvenika. Podaci se iz Upisnika znanstvenika u Dabar preuzimaju jednom dnevno i dopunjavaju s podacima iz ISVU-a.

Repozitoriji u Dabru dobili su profilne stranice osoba koje sadrže popis radova pohranjenih u repozitoriju, a s kojima je osoba na neki način povezana (navedena je kao autor, voditelj-mentor, član povjerenstva, urednik, recenzent...). Profilnoj stranici pristupa se kroz zapise radova na kojima je ime i prezime osobe poveznica koja vodi na profilnu stranicu. Unutar profilne stranice moguće je prikazati i sve radove s kojima je osoba povezana, a pohranjeni su i u drugim repozitorijima u sustavu Dabar.

Da bi profilne stranice obuhvatile sve objekte u repozitoriju povezane s osobom nužno je da:

  1. uz sve objekte, osim imena i prezimena osobe, bude upisan barem jedan identifikator osobe (MBZ, OIB, ORCID,…)
  2. točni identifikatori osobe budu dostupni kroz Upisnik znanstvenika.

Navedene funkcionalnosti ćemo tijekom narednih mjeseci po potrebi dorađivati i ukoliko imate pitanja ili sugestija, molimo da nam se javite na dabar@srce.hr. Pozivamo Vas ujedno da informaciju o profilnim stranicama prenesete djelatnicima svoje ustanove.
 

Tags: upisnik znanstvenikamzoprofil osobeprofilne stranice

Unaprijeđeno ažuriranje studijskih programa

Fri, 12/15/2017 - 15:17

U sustavu Dabar unaprijeđeno je i automatizirano povezivanje repozitorija s Upisnikom akreditiranih studijskih programa (http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=StudProgrami) koji se koriste kod pohrane ocjenskih radova, a za koje je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dohvaćanje novih studijskih programa od sada će se vršiti automatizirano nakon izmjene u Upisniku, a osobe odgovorne za pojedini repozitorij će o izvršenoj promjeni biti obaviještene e-mailom.

Preuzimanje, isključivo novih studijskih programa, će se u početku odvijati jednom tjedno, no s vremenom će se frekvencija smanjivati.

Za promjene postojećih, nevažeće i stare studijske programe koji nisu u Upisniku odgovorne osobe i dalje mogu zatražiti intervenciju u normativ repozitorija slanjem potrebnih podataka na dabar@srce.hr.

Tags: dabarstudijski programi

Unaprijeđeno upravljanje poslužiteljskim certifikatima na repozitorijima

Thu, 12/14/2017 - 15:50

Poslužiteljski certifikati nužni su za siguran (HTTPS) pristup repozitorijima. Kod web stranica s neispravnim certifikatima ili kojima je certifikat istekao, web preglednici ne dopuštaju korisnicima pristup uz poruku da pristupaju nesigurnoj stranici i da dalje mogu nastaviti na vlastitu odgovornost.

Pri otvaranju repozitorija u sustavu Dabar, svaka ustanova mora napraviti i dostaviti poslužiteljski certifikat koji se postavlja na institucijski repozitorij. No, poslužiteljski certifikati imaju ograničen rok valjanosti stoga ih je potrebno obnoviti svakih nekoliko godina. Za jednostavnije praćenje ispravnosti poslužiteljskog certifikata, urednicima repozitorija sada je omogućen uvid u detalje o certifikatu (period valjanosti, broj dana do isteka) kroz postavke repozitorija na kojem imaju uredničke ovlasti.

Također, ako certifikat repozitorija ističe za mjesec dana ili manje, na stranici repozitorija će se pojaviti obavijest u kojoj je naveden broj dana do isteka certifikata, a odgovorna osoba za održavanje repozitorija primit će automatizirani e-mail kao podsjetnik da je potrebna obnova. Obnovljeni certifikat može se također dostaviti kroz postavke repozitorija.

Ova se novost iznimno ne odnosi na repozitorije koji su na domenama unizg.hr, unist.hr i uniri.hr (sastavnice tih sveučilišta) jer navedeni imaju zajednički certifikat, stoga odgovorne osobe tih repozitorija neće dobivati obavijesti niti imaju obavezu po isteku valjanosti dostavljati nove certifikate za svaki repozitorij zasebno.

Tags: dabarposlužiteljski certifikati