diplomski rad
Povezanost vršnjačkoga nasilja sa socio-emocionalnom prilagodbom učenika

Ivana Juka (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti