diplomski rad
Djetinjstvo i odrastanje u dnevnicima Pauline P. Sanje Polak

Martina Horvatić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti