Znanstveni rad - Pregledni rad
ULOGA RAVNATELJA U KONCEPCIJAMA PROMJENA ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Varga, Rahaela; Peko, Anđelka; Vican, Dijana (2016)