Rad nije dostupan
diplomski rad
Rijeka Bosut kao mjesto izvođenja projektne nastave

Maja Vuković (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti