diplomski rad
Povezanost vršnjačkoga nasilja sa školskom prilagodbom

Ines Bačmaga (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti