diplomski rad
Utjecaj kinezioloških aktivnosti tijekom mikropauze na motiviranost učenika za nastavu

Dijana Juren (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti