Paginacija

Dječja igra i scenska lutka
Dječja igra i scenska lutka
Iva Šuker
Igra je aktivnost koja najbolje odgovara prirodi djeteta i osnovnim zakonitostima njegovog psihofizičkog razvoja. Igra sa scenskim lutkama ima posebno značenje za djecu predškolske dobi. Lutka se odnosi na malu ljudsku figuru sačinjenu od raznih materijala, a koju umjetnik-lutkar pokreće prstima ili uzicama. Pojam lutke podrazumijeva bilo koju figuru namijenjenu dječjoj igri – lutku igračku, modnu, porculansku, plastičnu i scensku lutku. Upotreba lutke u odgojno-obrazovnom procesu...
Dječja originalnost u dramskoj igri
Dječja originalnost u dramskoj igri
Antonia Szep
Dramske igre za cilj imaju zadaću omogućiti djeci iskustveno sazrijevanje i kvalitetnije odrastanje. Dramske igre su organizirane kreativne igre koje služe kao sredstvo izražavanja putem pokreta, zvuka ili riječi. Dramska igra je višedimenzionalna aktivnost koju karakterizira intrinzična motivacija, ekspresivnost, unutarnja kontrola, samovođenje i simboličnost, a ona obogaćuje dječje iskustvo i poboljšava priliku za učenje i razvoj. Kreativnost ima bitno značenje u odgoju i...
Dječja prava u sustavu predškolskoga odgoja
Dječja prava u sustavu predškolskoga odgoja
Danijela Janiček
Ljudska prava su prava prava koja su čovjeku prirodno dana i prava koja su ljudi utvrdili kako bi mogli živjeti kao ljudska bića. Odredbe o ljudskim pravima mogu se pronaći u nekim dokumentima od 17.st. a među njima se nalazi i ,,Opća deklaracija o ljudskim pravima''. Iz nje proizlaze i svi ostali dokumenti u kojima se spominju ljudska prava. Prema tome možemo govoriti i o pravima djece među kojima su: pravo na život, zaštitu osobnog identiteta, na slobodu izražavanja, traženja,...
Dječje igre Turopolja nekada i sada
Dječje igre Turopolja nekada i sada
Antonia Vujnović
Igra je aktivnost tipična za period ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ona predstavlja metodu i odgojnu filozofiju djeteta te dobi. Samim time zauzima najvažnije mjesto u djetetovom životu. Uključuje sva osjetila i trebala bi utjecati na sve aspekte razvoja djeteta: komunikaciju, govor, socijalne vještine, spoznajni razvoj, razvoj motoričkih vještina i dr. Kroz igru možemo prepoznati i regulirati dječje emocionalne potrebe čime se uz ostalo podržava i njegovo...
Dječje lutkarsko stvaralaštvo od prirodnih materijala
Dječje lutkarsko stvaralaštvo od prirodnih materijala
Valentina Stanković Dervić
Lutka potiče djecu na likovno, dramsko, glazbeno i govorno stvaralaštvo i pridonosi razvoju mašte i intelekta. Iako primijenjeno lutkarstvo kao termin u Hrvatskoj još nije u potpunosti zaživjelo i ne obuhvaća široko područje, u predškolskom odgoju je vrlo zastupljeno. Scenska lutka odgojitelju služi kao moćno sredstvo u odgojno-obrazovnom radu. Suvremeni odgojitelj zauzima različite uloge i na taj način, kroz lutku, sasvim nenametljivo dopire do djece. Kako je boravak na zraku...
Dječje priredbe i ekološki odgoj u dječjem vrtiću
Dječje priredbe i ekološki odgoj u dječjem vrtiću
Željka Crnojević
Predmet ovog rada jest ukazati na dobrobit i važnost dramske i glazbene umjetnosti s temom ekološkog odgoja u dječjim vrtićima te potaknuti odgojitelje na podizanje dječje eko svijesti kroz priredbe s ekološkom tematikom kao jednostavan, djeci zanimljiv, koristan i poučan način. Pretražujući literaturu možemo primjetiti kako je, na žalost, jako malo stručnih i znanstvenih radova o dječjim priredbama. Također, bilo bi dobro da dječjih igrokaza s ekološkom tematikom, kao i...
Dječji glazbeni folklor
Dječji glazbeni folklor
Marijana Lučić
Dječji glazbeni folklor dio je cjelokupnog dječjeg folklora kojem pripadaju brojalice, uspavanke, dječje pjesme, dječje igre s pjevanjem, dječji narodni plesovi i dječji narodni instrumenti. Brojalice su najčešće plod dječje mašte i često nemaju smisla te služe odabiru igrača u nekoj igri. Uspavanke su i danas vrlo popularne, a koriste ih najčešće majke i bake kako bi uspavale djecu. Dječje narodne pjesme jednostavnih su melodija ispunjene vedrinom i živahnošću. U...
Dječji časopisi u razrednoj nastavi - SMIB
Dječji časopisi u razrednoj nastavi - SMIB
Branka Korman
Mediji su se postupno razvijali, ali danas zaokupljuju cijeli svijet te su dio naše svakodnevice. Dječji časopis jedan je od medija koji se danas zanemaruje, a važan je segment za razvoj i educiranost učenika. Dječji časopis „Smib“ ima dugu tradiciju u Hrvatskoj te je danas jedan od najzastupljenijih časopisa koji se koristi u redovnoj nastavi. Svrha časopisa je približiti učenicima gradivo na što zanimljiviji način, proširiti njihovo znanje, razvijati sposobnosti i...
Dojenje i prehrana dojenčeta
Dojenje i prehrana dojenčeta
Martina Urban
Dojenje je najbolji izbor prehrane djeteta jer koliko god da je kvalitetno adaptirano mlijeko, priroda ga nije namijenila za najbolji rast i razvoj djeteta. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) došla je do zaključka da dojenjem majke pružaju svojoj djeci najbolji početak života. Blizina i kontakt s majkom preko kože kod novorođenčeta stvaraju osjećaj povjerenja, majčinu naklonost djetetu te osjećaj sigurnosti. Mnogi su načini dojenja, a izdvajaju se dva osnovna. To su:...
Dokumentiranje: razumijevanje načina na koji djeca uče i koriste se strategijama rješavanja problema
Dokumentiranje: razumijevanje načina na koji djeca uče i koriste se strategijama rješavanja problema
Marija Marić
Važnost dokumentiranje u odgojno-obrazovnoj ustanovi posebno je naglašeno u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015), prema kojemu ono omogućava promatranje i bolje razumijevanje akcija djeteta, procesa učenja... Djeca uče na različite načine i koriste se raznim strategijama rješavanja problema koje odgojitelj može dokumentirati i koristiti u daljnjim refleksijama s kolegama i djecom. Odgojitelj može na različite načine dokumentirati dječje...
Dolazak Hrvata
Dolazak Hrvata
Matea Marenić
Podrijetlo Hrvata pitanje je koje još uvijek sukobljava različite teorije, autore i zaljubljenike u povijesna zbivanja Hrvatske i koje još uvijek nudi pregršt manje ili više teza koje se međusobno pobijaju. Iako na temelju pregledane literature postoje jasni dokazi o hrvatskom teritoriju i njegovim granicama, pisana vrela – od kojih su najznačajnija De administrando imperio, Ljetopis popa Dukljanina i Historia Salonitana – nisu ponudila jednoznačna rješenja po pitanju...
Don Boscov odgojni sustav
Don Boscov odgojni sustav
Ana Krstić
Ovaj pregledni rad prikazuje život i djelo katoličkog svetca, teologa i pedagoga Ivana Bosca. Prvi dio rada prikazuje njegov život te prikazuje događaje u životu koji su pomogli oblikovati njegov rad te pedagoško i filozofsko - odgojno djelovanje. Cilj ovog rada je prikazati doprinos don Bosca u povijesti nenasilnog obrazovanja. Don Boscov obrazovni pristup donio je velike promjene u obrazovni sustav te je kontrastna slika pretjeranim represivnim metodama, koje su bile uobičajena...

Paginacija