Pages

Filozofija stoicizma
Filozofija stoicizma
Vanja Galović
Cilj ovog rada je prikazati filozofiju stoicizma. Počet ćemo kroz njezinu povijest kojom ćemo obuhvatiti razdoblja od osnivanja u Grčkoj kada je Zenon osnovao školu koju će kasnije nazvati stoička škola zbog mjesta održavanja svojih predavanja. Naš put ćemo nastaviti preko njegovih preko ideologije koju je promovirao stoicizam te ćemo dio posvetiti trima glavnim dijelovima filozofije. Podjela koju je Zenon prvi ostvario bila je na logiku, etiku i fiziku. Pobliže ćemo upoznati...
Fitness u razrednoj nastavi
Fitness u razrednoj nastavi
Sanja Lacić
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji zdravlje se definira kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Fitnes je sinonim za zdravlje. Tjelesni je fitnes najbolji pokazatelj zdravlja. U kontekstu tjelesnoga vježbanja odnosi na srčano-dišnu izdržljivost, sastav tijela i motoričke sposobnosti kao što su brzina, fleksibilnost, jakost, izdržljivost, koordinacija i ravnoteža. Tjelesni je fitnes sposobnost obavljanja...
Folklor kao izvanškolska i izvannastavna aktivnost u gradu Osijeku
Folklor kao izvanškolska i izvannastavna aktivnost u gradu Osijeku
Loreta Kovačević
U ovome diplomskome radu proučava se zastupljenost folklora među djecom mlađe školske dobi, odnosno među učenicima nižih razreda osnovnih škola. Uvodni dio diplomskoga rada obuhvaća dječji folklor općenito te njegovu strukturu. Proučava se grad Osijek i njegova tradicijska kultura, narodne nošnje, pjesme i plesovi, govori se i o kulturno umjetničkim društvima. Uspoređuje se zastupljenost folklora u gradu Osijeku nekada i danas. Provodi se istraživanje o zastupljenosti...
Folklorni ples kao izvanškolska aktivnost učenika primarnoga obrazovanja
Folklorni ples kao izvanškolska aktivnost učenika primarnoga obrazovanja
Dubravka Mitrović
Folklorni ples i glazba važan su dio kulture svakoga naroda. Prenošenjem tradicije „s koljena na koljeno“, mlađi naraštaji mogu spoznati kako se prije živjelo, odnosno koliki značaj je nekada imala glazba i ples. Na području Slavonije, svako društveno okupljanje bilo je popraćeno kolom i pjesmom. Glazbala su izrađivali pastiri na pašnjacima, dok se pjesmom otklanjala zamorenost od poslova poput vezenja i šivanja ruha, današnjih narodnih nošnji. Tema su ovoga rada učenici...
Folklorni plesovi Vinkovaca i okolice
Folklorni plesovi Vinkovaca i okolice
Valerija Mlinarević
U završnom radu bit će prikazane mnoge dječje igre koje su se nekada igrale i brojalice koje su korištene u igri, te dječje igre s pjevanjem. Uvrštene su strukture plesa i objašnjen je način izvođenja, koraci te stil dječjih narodnih plesova i običaja. Kako bi budućim odgajateljima pomoglo upoznati djecu s tradicijom te igrama poput: „Lončića“, „Prasica“ idr. I pripremiti odgajatelje na takav rad i kako će zaiteresirati djecu. Narodni ples usklađuje estetski oblikuje...
Fotografija kao vizualni izraz djece predškolske dobi
Fotografija kao vizualni izraz djece predškolske dobi
Marina Mavrović
Vrlo je važno poticati dječje kreativno izražavanje još od najranije dobi. Mogućnosti kreativnog izražavanja se nastavljaju unaprijeđivati te se danas moguće izraziti i vizualnim putem. Novi mediji nisu još toliko zastupljeni u predškolskoj dobi djece te je cilj provedenog istraživanja bio uočiti da li su djeca uspješna pri fotografiranju i odabiru li prije fotografirati ljude ili predmete. Rezultati istraživanja su osnovani na prikupljenim dječjim fotografijama, informacijama...
Fraktalna terapija kao postupak socijaliziranja djece predškolske dobi
Fraktalna terapija kao postupak socijaliziranja djece predškolske dobi
Lucija Knežević
Art terapija je oblik ekspresivne psihoterapije koja se ne bavi samo problemima i negativnim aspektima osobe nego otkrivanjem unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, razvojem pozitivnih, jakih strana koje joj pomažu da se suoči s problemima, sagleda ih u novom svjetlu, bolje razumije i s njima se nosi na konstruktivniji način. Crtanje fraktala je jedna od formi art terapije. Terapijsku metodu osmislila je Tanzilia Polujahtova, klinička psihologinja i obiteljska psihologinja koja...
Frazemi u romanima "Dvori od oraha", "Freelander" i "Selidba" Miljenka Jergovića
Frazemi u romanima "Dvori od oraha", "Freelander" i "Selidba" Miljenka Jergovića
Ivona Dujček
U radu je predstavljena frazeologija u romanima „Dvori od oraha“, „Freelander“ i „Selidba“ Miljenka Jergovića. Polazi se od definicije frazeologije kao izrazito mlade jezikoslovne discipline nakon čega se naglasak stavlja na njezinu povijest i značaj u okviru jezikoslovlja. U radu su definirani frazemi (frazologizmi) i navedena je detaljna podjela frazema s obzirom na različite aspekte klasifikacije frazeologije. U teorijski okvir rada uvršteno je i poglavlje o životu i...
Frazemi u romanu Trojica u Trnju Pavla Pavličića
Frazemi u romanu Trojica u Trnju Pavla Pavličića
Amalija Jambreković
Proučavanjem frazema bavi se frazeologija, znanstvena disciplina koja je još uvijek relativno mlada, ali unatoč svojoj mladosti predstavlja izuzetno zanimljivo područje istraživanja mnogim jezikoslovcima. Frazeme možemo susresti u svakodnevnoj ljudskoj uporabi, ali ih također možemo pronaći u različitim književnim djelima, gdje svojim prisustvom obogaćuju književno djelo. O složenosti frazema govori činjenica o postojanju nekoliko podjela, a najznačajnije su podjele prema:...
Frazemi u romanu Uzbuna na Zelenom Vrhu Ivana Kušana
Frazemi u romanu Uzbuna na Zelenom Vrhu Ivana Kušana
Iva Mikolaš
Frazeologija je lingvistička disciplina koja se bavi proučavanjem frazema. Proučavanje frazema mlađa je disciplina pa je iz tog razloga zanimljiva za istraživanje. Frazemi su kao osnovne jedinice u frazeologiji, sastavni dio svakodnevnice ali i pisanoga teksta. Frazemi se reproduciraju u gotovom obliku, imaju stalan poredak sastavnica i uklapaju se u rečenicu. Podjela frazema određuje se prema sintaktičkoj strukturi, prema vremensko- regionalnim određenjima te čvrstoći strukture....
Frazeologija u djelu Duh u močvari Ante Gardaša
Frazeologija u djelu Duh u močvari Ante Gardaša
Dolores Krenek
Frazeologija je mlada disciplina koja se bavi proučavanjem frazema. Kao mlada disciplina zanimljiva je za istraživanje mnogim jezikoslovcima, međutim među stučnjacima se razlikuje u definicijama i imenovanju podjela. Frazemi su zastupljeni u ljudskoj svakodnevici, ali isto tako i u mnogim pjesmama i proznim djelima jer ih obogačuju te se koriste kao sredstvo naglašavanja pojedinih riječi ili rečeničnih izraza. O složenosti frazema govori činjenica o postojanju nekoliko vrsta...
Frazeologija u romanu Koko i duhovi Ivana Kušana
Frazeologija u romanu Koko i duhovi Ivana Kušana
Iva Štefančić
U završnom radu pod naslovom Frazemi u romanu Koko i duhovi središnji predmet analize su frazemi u navedenom dječjem romanu Ivana Kušana. Na samom početku rada iznose se podaci o autoru i o njegovom korpusu s posebnim osvrtom na dječji roman Koko i duhovi koji će biti temelj proučavanja frazema na četiri jezične razine – sintaktičkoj, semantičkoj, prostorno – vremenskoj, a kao posljednja skupina bit će analizirani poredbeni frazemi. Pri analizi frazema u navedenom djelu...

Pages