Paginacija

Govorni čin isprike i molbe unutar razreda
Govorni čin isprike i molbe unutar razreda
Lucija Prgomet
Govorni su činovi iskazi izrečeni u određenim okolnostima, odnosno najmanje jedinice analize u komunikaciji. Razlikujemo govorne činove koji mogu biti istiniti ili lažni, tzv. konstative te govorne činove koji zapravo izražavaju činjenje i ujedno predstavljaju radnju odnosno činjenje, tzv. performative. U ovom se diplomskom radu analiziraju isprike i molbe koje učenici upućuju svojim nastavnicima. Govorni činovi isprike i molbe svrstavaju se u performative. Istraživanje je...
Grafički dizajn - dizajn etikete za sok djece predškolske dobi
Grafički dizajn - dizajn etikete za sok djece predškolske dobi
Matea Kovačević
Dječja potreba za likovnim izražavanjem shvaća se kao način izražavanja ili priopćavanja želja, osjećaja, potreba i iskustva. Likovna ekspresija određenom broju predškolske djece mnogo je lakša od verbalne. Kada je u pitanju likovno izražavanje u području grafičkog dizajna osnovni je cilj kreirati vizualnu komunikaciju s drugim osobama. Djeca su ovakav oblik komunikacije pokušala ostvariti putem oblikovanja etkiete, te su na taj način trebala ostvariti vizualnu komunikaciju...
Grafički dizajn - vizualni i osobni identitet djece predškolske dobi
Grafički dizajn - vizualni i osobni identitet djece predškolske dobi
Dora Senjak
Vid je dominantno osjetilo i njim primamo čak 80-90% informacija o okolišu. U današnje vrijeme tvrtke baš iz tog razloga koriste vizualne podražaje kako bi svoj proizvod što bolje prodali i oglaslili. Vizualni identitet tvrtke je izrazito bitan za stvaranje brenda te kvalitetan i utjecajan marketing. Najbitniji elementi vizualnog identiteta su: logotip, paleta boja, likovni elementi i tipografija. Tvrtke moraju biti jako pažljive kod izabiranja vizualnih elemenata za stvaranje...
Gramatička progresija kod učenika mlađe školske dobi u odobrenim udžbenicima HNOS-u NPP-u i NOK-u
Gramatička progresija kod učenika mlađe školske dobi u odobrenim udžbenicima HNOS-u NPP-u i NOK-u
Sara Mamić
U ovome radu analizira se gramatička progresija kod učenika mlađe školske dobi kroz odobrene udžbenike za rano učenje engleskog jezika te dokumente Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nastavni plan i program (NPP), Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) s novim predmetnim kurikulumom i Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS) trebaju biti osnovno polazište pri stvaranju udžbenika. Među odobrenim udžbenicima najčešće se u školama upotrebljavaju New Building Blocks 1, 2, 4...
Gripa kao javnozdravstveni problem
Gripa kao javnozdravstveni problem
Marina Krišković
Virusi su sitni, jednostavno građeni mikroorganizmi koji se nastanjuju i umnožavaju u živim stanicama ljudi i životinja. Virusi gripe ili influence pripadaju porodici Orthomyxoviridae i dijele se na influencu tipa A, B i C. Influenca je akutna upala dišnog sustava koja se prenosi i širi kapljičnim putem što otežava prevenciju a kratka inkubacija otežava rano otkrivanje zaraze. Manifestira se općim kliničkim simptomima poput opće slabosti, temperature, bolova u mišićima,...
HRVATSKI NARODNI OBIČAJI ISTOČNE SLAVONIJE
HRVATSKI NARODNI OBIČAJI ISTOČNE SLAVONIJE
Ines Gazić
Ovaj diplomski rad bavi se narodnim običajima istočne Slavonije. Rad je podijeljen na osam poglavlja od kojih prvih pet poglavlja govori o životnim ili obiteljskim običajima vezanih uz značajne događaje u čovjekovu životu kao što su: rođenje djeteta, određene trenutke tijekom njegova odrastanja, značajnije događaje u životu seoske mladeži, sklapanje braka, smrt i pogreb. Posljednja tri poglavlja bave se godišnjim običajima koji obilježavaju blagdane koji se ponavljaju...
HRVATSKI NARODNI OBIČAJI POŽEŠKOG  KRAJA
HRVATSKI NARODNI OBIČAJI POŽEŠKOG KRAJA
Štefica Kinđerski
Običaj je tradicijski oblik ponašanja i djelovanja pojedinaca ili neke etničke skupine u određenim prigodama. Koncepcija ovoga rada služi kao prikaz određenih godišnjih i narodnih običaja kroz tradiciju i kulturu ponašanja i djelovanja dvaju krajeva požeške županije. Tematika je usmjerena na komparaciju požeškog (graničarskog) i pakračkog (paurskog) kraja kroz elemente tradicijske kulture, načina života, tipološke razlike odijevanja tih krajeva i održavanja dječjih...
Higijena i bolesti prljavih ruku
Higijena i bolesti prljavih ruku
Manuela Havidić
Održavanje osobne higijene vrlo je važno za vlastito zdravlje. U sprječavanju i širenju bolesti jedna od glavnih mjera osobne higijene je higijena ruku. Zagađene ruke najčešći su prijenosnici crijevnih, respiratornih i zaraznih bolesti. Kako bi se spriječile razne infekcije važno je usvojiti pravilno pranje ruku još od najranije dobi. Svrha ovoga rada bila je proučiti literaturu vezanu za higijenu i bolesti prljavih ruku, istraţiti zdravstveno...
Higijena sna i poremećaji spavanja kod djece mlađe školske dobi
Higijena sna i poremećaji spavanja kod djece mlađe školske dobi
Matea Lugarić
Spavanje predstavlja biološku nužnost svakoga živoga bića. Iako mnogi toga nisu svjesni, spavanje je vrlo važno za zdravlje cjelokupnoga čovjekova tijela. Osim što je neophodno za oporavak metabolizma i poticanje regeneracije organizma, ono igra i veliku ulogu u rastu, razvoju i oporavku svih stanica, obnavljanju osjetilnoga sustava i stabilnosti procesa pamćenja. Zbog sve stresnijeg i užurbanijeg načina života pojavljuju se određene smetnje spavanja kojima se, nažalost, ne...
Higijena učenika mlađe školske dobi u doba koronavirusa
Higijena učenika mlađe školske dobi u doba koronavirusa
Ana Maria Djedović
U ovome diplomskome radu proučava se higijena u doba koronavirusa mlađe školske dobi, odnosno među učenicima nižih razreda osnovnih škola. Uvodni dio diplomskoga rada obuhvaća higijenu općenito te provođenje njezinih navika. Govori se o zdravlju i zdravstvenom odgoju, higijeni u školi, zaraznim bolestima te i o novom koronavirusu koji je zahvatio svijet krajem 2019. godine. Navedene su upute za sprječavanje i širenje koronavirusa kojih se sve škole trebaju pridržavati. Provodi...
Higijena škola i predškolskih ustanova
Higijena škola i predškolskih ustanova
Kristina Gašparović
Čovjekovo je zdravlje najveće i najvrjednije bogatstvo. Kako bi se spriječile razne bolesti, važno je sprječavati njezine uzročnike i širenje. Osobna je higijena najvažniji način sprječavanja bolesti, a predškolsko i školsko doba najpogodnije je za razvijanje higijenskih navika. Usvoje li ih djeca u djetinjstvu, primjenjivat će ih i kasnije, u životu. Djeca najbolje uče gledajući na svijet oko sebe, stoga im roditelji, odgojitelji i učitelji trebaju biti primjer i pomoći im...
Higijenske mjere za sprječavanje nastanka i suzbijanje širenja bolesti prljavih ruku
Higijenske mjere za sprječavanje nastanka i suzbijanje širenja bolesti prljavih ruku
Olja Mihajlović
Higijena ruku je jedna od najvažnijih mjera prevencije u širenju zaraznih bolesti. Nužno je provođenje higijene ruku radi sprječavanja prenošenja mikroogranizama u kontaktu s namirnicama, životinjama, ljudima ili predmetima. Dakle, higijena ruku ključna je u očuvanju zdravlja i sprječavanju širenja zaraznih bolesti. Uzročnici bolesti prljavih ruku su virusi, bakterije i paraziti, a mogu se prenijeti posrednim i neposrednim dodirom. Zarazne bolesti najčešće se pojavljuju ...

Paginacija