Pages

(Ne)prisutnost mitova kreativnosti kod učitelja razredne nastave
(Ne)prisutnost mitova kreativnosti kod učitelja razredne nastave
Iva Cindrić
Kreativnost je svakako poželjna osobina, no ona je i važan dio suvremene nastave. Suvremena nastava uči učenike razmišljati na drugačiji način, tražiti nove načine ka rješavanju problema ili zadatka te ih ohrabruje, oslobađa straha, potiče divergentno mišljenje i budi ugodne emocije. Za kreativnu nastavu nužan je i kreativan učitelj, ali isto tako i učitelj koji nije ograničen mitovima kreativnosti i koji ih prepoznaje. Cilj ovog rada bio je ispitati stavove učitelja...
Adolescentska književnost kao poticaj čitanja u mladih
Adolescentska književnost kao poticaj čitanja u mladih
Mirna Brlošić
Imajući na umu važnost razvijanja čitalačkih navika u mladosti, ovim pilot istraživanjem željelo se ispitati može li se nuđenjem adolescentske literature koja pripada korpusu književnosti za mlade potaknuti mlade na čitanje. Sudionici (Anketa1 – N=95, Anketa2 – N=104) su bili studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Ankete su napravljene za potrebe ovog istraživanja. Prvo su ispitane navike čitanja. Dobiveni rezultati pokazali su kako sudionici koji su završili...
Agresivno ponašanje djece vrtićke dobi prema odgojiteljima
Agresivno ponašanje djece vrtićke dobi prema odgojiteljima
Dijana Trajanovski
Agresivno ponašanje djece predškolske dobi nad odraslima (posebice nad odgojiteljicama) nije često istraživana tema. Naime, agresija je bilo koje ponašanje koje nekoj drugoj osobi nanosi povredu ili uništava imovinu. Drugim riječima, agresivno ponašanje usmjereno je prema drugoj osobi s ciljem nanošenja fizičke ili psihičke štete za što se još uvijek vjeruje da djeca u dobi od tri do šest godina nisu sposobna. Agresivno ponašanje nad odgojiteljima, osobama koje sudjeluju u...
Agresivnost kod predškolske djece
Agresivnost kod predškolske djece
Josip Herman
Agresivno ponašanje pripada grupi antisocijalnih ponašanja. Dijeli se prema obliku i funkciji. Prema obliku razlikujemo verbalnu i fizičku agresivnost, a prema funkciji instrumentalnu i neprijateljsku. U predškolskoj dobi, agresivnija djeca nisu nužno neprihvaćena u društvu. Kao mogući razlog, autori navode to da su agresivni ispadi vrlo česti, ali manje nasilni u toj dobi. Također, djeca nemaju veliki raspon načina rješavanja sukoba, stoga agresijom reagiraju na frustraciju. U...
Aktiviranje sjećanja kao poticaj za dječji likovni izraz
Aktiviranje sjećanja kao poticaj za dječji likovni izraz
Andrea Golubić
Cilj ovog završnog rada bio je ispitati na koji način aktiviranje sjećanja omogućuje ostvarenje dječjeg likovnog izraza, te u kojoj mjeri metoda razgovora u motivacijskom dijelu provedbe aktivnosti utječe na aktivaciju tog sjećanja. Istraživanje je provedeno u dva navrata u jednoj odgojnoj skupini. U prvom dijelu istraživanja djeca su usmjerena na likovno izražavanje zadanog motiva bez aktiviranja sjećanja uz pomoć metode razgovora. U drugom dijelu aktivirano im je sjećanje...
Aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj učenika mlađe školske dobi
Aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj učenika mlađe školske dobi
Tena Pasarić
Nastava glazbene kulture od školske godine 2006./07. odvija se prema otvorenom modelu, prema kojem je jedino obvezno nastavno područje slušanje i upoznavanje glazbe. Učitelji bi trebali aktivnim slušanjem glazbe približiti učenicima umjetničku glazbu te estetskim odgojem utjecati na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje koje se odvijalo tijekom ožujka i travnja 2016. godine u OŠ „August Cesarec“ u Ivankovu, u prvim i...
Aktivnost djece u izvanvrtićkom kontekstu
Aktivnost djece u izvanvrtićkom kontekstu
Hana Per
Slobodno vrijeme je područje različitih aktivnosti s bogatim odgojno-obrazovnim potencijalom. Izvanvrtićke slobodne aktivnosti potiču dječji socijalni razvoj, omogućuju djeci prostor za vježbu i stjecanje novih vještina, te su djeci najčešće zabavne. U organiziranju slobodnih aktivnosti se nameće vrlo odgovorna, ali kreativna mogućnost organizacije, gdje roditelj, uglavnom voditelj slobodne aktivnosti prihvaća ulogu pedagoga, u zamjenu za djetetove odgojiteljice iz vrtića....
Aktivnost učitelja u prosvjećivanju stanovništva  na primjeru Osijeka i Slavonije
Aktivnost učitelja u prosvjećivanju stanovništva na primjeru Osijeka i Slavonije
Ivana Janjatović
Razvoj pismenosti i školstva kroz stoljeća je nailazio na različite poteškoće u Hrvatskoj. U ovom radu prikazan je početak razvoja hrvatske pismenosti i školstva, njegov razvoj do 1918. te stanje pismenosti i školstva u razdoblju od 1918. do 1971. Učitelji su u tom vremenu imali veliku i značajnu ulogu u prosvjećivanju društva. Različitim aktivnostima oni su u to vrijeme promicali važnost pismenosti za društveni razvoj i napredak.
Aktivnosti djece predškolske dobi u povodu Dana planeta Zemlja
Aktivnosti djece predškolske dobi u povodu Dana planeta Zemlja
Mirela Jarić
Predmet ekologije je proučavanje odnosa živih bića prema njihovoj sredini, njihov međusobni odnos u sredini i utjecaj sredine na njih. U odgojno-obrazovnoj teoriji i praksi ekološki odgoj aktualan je i potreban, ne samo u području odnosa čovjeka i prirode, nego i u području svih međuljudskih odnosa. Odgoj i obrazovanje za okoliš bitan su preduvjet i okosnica onog što se želi postići većom društvenom brigom za razvoj ekološke svijesti djece, mladih i odraslih. Projekt je...
Alergije djece mlađe školske dobi
Alergije djece mlađe školske dobi
Valentina Šoštarić
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za prirodne znanosti iz predmeta Prirodoslovlje II pod vodstvom mentorice dr. sc. Irelle Bogut, izvanredne profesorice i sumentora mr. sc. Željka Popovića, profesora visoke škole. Tehnološki i civilizacijski napredak donijeli su promjene u radnim, prehrambenim, higijenskim i drugim navikama ljudi. Ljudska bića razvila su složen sustav zaštite od potencijalno štetnih organizama koji mogu napasti tijelo. Riječ je o imunosnom sustavu koji, jednom...
Alergije na hranu kao javnozdravstveni problem
Alergije na hranu kao javnozdravstveni problem
Mirna Sabadoš
Alergije su jedan od najčešćih uzročnika mnogih zdravstvenih problema u ljudskoj populaciji, kako kod odraslih, tako i kod djece. Alergija se tumači kao reakcija organizma na neku njemu nepoznatu i inače neopasnu tvar iz neposredne okoline. Tvari koje izazivaju alergije nazivaju se alergeni i sve ih je više poznatih posljednjih godina. Organizam reagira na nepoznati alergen obrambenim mehanizmom koji stvara histamin, bjelančevinu kojom se bori protiv...
Alergije u djece predškolske dobi
Alergije u djece predškolske dobi
Iva Šuker
U velikom je porastu broj oboljelih od različitih alergijskih bolesti, ali i alergijskih reakcija koje zahvaćaju sve veći broj djece. Drugačiji način životnog okruženja i načina života utječu i na veći broj oboljelih. Korisno je znati opće simptome alergijskih reakcija kako bi se znalo dalje pomoći oboljeloj osobi. Potrebno je što prije otkriti alergen koji uzrokuje alergijsku reakciju kako bi se ona što prije mogla otkloniti ili barem umanjiti na adekvatan način. Iako se...

Pages