Pages

"Filmovi o profesoru Baltazaru u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
"Filmovi o profesoru Baltazaru u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
Tena Pejakušić
Ovaj diplomski rad usmjeren je na filmove o profesoru Baltazaru u nastavi medijske kulture. Ukratko govori o medijskoj kulturi te o svrsi, ciljevima i zadaćama nastave filma. Posebna pozornost posvećena je Zagrebačkoj školi crtanog filma, seriji o profesoru Baltazaru te Baltazaru kao najvećem hrvatskom brandu. Rad proučava estetiku i tehnike animacije upotrijebljene prilikom izrade serije te sadrži kratke analize pojedinih epizoda. Unutar ovog rada provedeno je istraživanje čiji je...
"Zelena pedagogija" u dječjem vrtiću
"Zelena pedagogija" u dječjem vrtiću
Valentina Marek
Održivi razvoj predstavlja proces prema postizanju ravnoteže između ekoloških, ekonomski i društvenih čimbenika sa ciljem zadovoljavanja potreba sadašnjih i budućih generacija. Jedino aktivni i osviješteni građani mogu pomoći u mijenjanju svijeta na bolje, a to najlakše postižemo odgojem i obrazovanjem. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj predstavlja dug i težak proces čiji je cilj razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti za odgovorno ponašanje. Jedna od sastavnica...
(Bio)etički stav prema životinjama
(Bio)etički stav prema životinjama
Ana-Maria Umrlić
Odnos čovjeka prema životinjama oduvijek je bio okrutan, čovjek pokazuje svoju moć kako bi zadovoljio svoje interese. Ubija životinje kako bi konzumirao meso radi užitka, koristi životinje za pokuse kako bi olakšao sebi u budućnosti. Nemoralno je nanositi životinji bol i patnju, one također imaju pravo da se ljudi prema njima odnose s poštovanjem. Cilj je rada definirati etički odnos ljudi prema životinjama, prikazati odnos u kontekstu kulturnih vrijednosti te prikazati i...
(Ne)prisutnost mitova kreativnosti kod učitelja razredne nastave
(Ne)prisutnost mitova kreativnosti kod učitelja razredne nastave
Iva Cindrić
Kreativnost je svakako poželjna osobina, no ona je i važan dio suvremene nastave. Suvremena nastava uči učenike razmišljati na drugačiji način, tražiti nove načine ka rješavanju problema ili zadatka te ih ohrabruje, oslobađa straha, potiče divergentno mišljenje i budi ugodne emocije. Za kreativnu nastavu nužan je i kreativan učitelj, ali isto tako i učitelj koji nije ograničen mitovima kreativnosti i koji ih prepoznaje. Cilj ovog rada bio je ispitati stavove učitelja...
ADHD: biološke, psihološke i socijalne odrednice
ADHD: biološke, psihološke i socijalne odrednice
Ines Badrov
Deficit pažnje ili hiperaktivni poremećaj (ADHD) česti je oblik neurorazvojnih poremećaja u dječjoj i adolescentskoj dobi. Prvi radovi i dokazi o postojanju poveznice smanjene pažnje i negativnog općeg funkcioniranja osoba pojavili su se sredinom i krajem 18. stoljeća. Prevalencija ADHD-a iznosi 5 - 10% u dječjoj i adolescentskoj populaciji, pri čemu je češća kod dječaka nego u djevojčica. ADHD obuhvaća heterogenu etiološku skupinu s više stupnjeva razvojnih poremećaja,...
Adaptacija grafičkih romana Jeffa Kinneya u animirani film
Adaptacija grafičkih romana Jeffa Kinneya u animirani film
Kristina Dolić
U ovom diplomskom radu analizirana je adaptacija književnog predloška Gregov dnevnik: Rodrick rastura u animirani film. Primijećene su značajne razlike između ova dva medija. Grafički roman usmjerava na sve događaje koje je Greg Heffley zabilježio tijekom razdoblja kada je pisao svoj dnevnik, bez davanja posebne važnosti nekom konkretnom događaju. S druge strane, film se fokusira na jedan određeni događaj i prateći situacije koje su proizašle iz tog događaja. Primjećuje se...
Adolescentska književnost kao poticaj čitanja u mladih
Adolescentska književnost kao poticaj čitanja u mladih
Mirna Brlošić
Imajući na umu važnost razvijanja čitalačkih navika u mladosti, ovim pilot istraživanjem željelo se ispitati može li se nuđenjem adolescentske literature koja pripada korpusu književnosti za mlade potaknuti mlade na čitanje. Sudionici (Anketa1 – N=95, Anketa2 – N=104) su bili studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Ankete su napravljene za potrebe ovog istraživanja. Prvo su ispitane navike čitanja. Dobiveni rezultati pokazali su kako sudionici koji su završili...
Agresivni sadržaji u medijima i djeca predškolske dobi
Agresivni sadržaji u medijima i djeca predškolske dobi
Ana Jelić
Mediji su sve više prisutni u našim životima. Djeca predškolske dobi slobodno vrijeme provode uz televiziju, mobitele i Internet i to im je postao glavni način zabave. Na taj način mediji manipuliraju djecom i njihovim osjećajima putem raznih reklama, crtanih filmova, glazbenih spotova i slično. U medijima je sve više prisutno destruktivno ponašanje poput agresije, nasilja, psovanja i djeci neprimjerenih sadržaja. Ovim radom objasnit će se što su mediji, koji su pozitivni i...
Agresivno ponašanje djece vrtićke dobi prema odgojiteljima
Agresivno ponašanje djece vrtićke dobi prema odgojiteljima
Dijana Trajanovski
Agresivno ponašanje djece predškolske dobi nad odraslima (posebice nad odgojiteljicama) nije često istraživana tema. Naime, agresija je bilo koje ponašanje koje nekoj drugoj osobi nanosi povredu ili uništava imovinu. Drugim riječima, agresivno ponašanje usmjereno je prema drugoj osobi s ciljem nanošenja fizičke ili psihičke štete za što se još uvijek vjeruje da djeca u dobi od tri do šest godina nisu sposobna. Agresivno ponašanje nad odgojiteljima, osobama koje sudjeluju u...
Agresivnost djece predškolske dobi
Agresivnost djece predškolske dobi
Anamarija Lončarić
Agresivnost je oblik destruktivnog ponašanja usmjeren na kažnjavanje ili povrjeđivanje drugih ili na uništavanje objekata. Može se prenositi učenjem po modelu, učenjem potkrjepljivanjem i slično. To znači da su za usvajanje obrazaca agresivnog ponašanja značajno važni postupci roditelja, odgojitelja i vršnjaka (Bilić, Buljan-Flander, Hrpka, 2012). Također, postoji i niz teorija koje su proučavale agresivnost (teorija nagona, bihevioralna teorija, biološko-fiziološke...
Agresivnost i gledanje nasilnih sadržaja u predškolskoj dobi
Agresivnost i gledanje nasilnih sadržaja u predškolskoj dobi
Bernarda Kožul
Agresivnost je neprimjereno ponašanje kojem je namjera nanijeti fizičku ili psihičku štetu drugoj osobi, životinji ili objektu (Petermann i Petermann, 2010). Postoje različite teorije o agresivnost i o njezinim uzrocima. Tako pojedini teoretičari smatraju da je ona naš urođen instinkt (Kušević i Melša, 2017), drugi smatraju da se kao i druga ponašanja uči (Bandura, 1971). Mnogi se ne slažu s njima pa tako pridaju važnost različitim čimbenicima poput kognitivnih sposobnosti...
Agresivnost i prihvaćenost u skupini vršnjaka kod djece predškolske dobi
Agresivnost i prihvaćenost u skupini vršnjaka kod djece predškolske dobi
Ivana Sabljak
Agresivno ponašanje je svako ponašanje koje ima namjeru nanijeti štetu ljudima ili imovini. U predškolskoj dobi više je izražena namjerna i neprijateljska agresivnost koja se smanjuje s godinama. Razvijanjem prosocijalnih vještina u predškolskoj dobi, djeca postižu i veću prihvaćenost od strane vršnjaka. Cilj je ovog istraživanja ispitati kako djeca reagiraju u neutralnoj i potencijalno konfliktnoj situaciji s obzirom na razinu prihvaćenosti u skupini vršnjaka. U istraživanju...

Pages