Pages

Edukativne slikovnice za djecu predškolske dobi
Edukativne slikovnice za djecu predškolske dobi
Ivana Radmanić
Slikovnica je prva knjiga djeteta stoga je vrlo važna za dijete i za njegov razvoj. Većinom odgojitelji, a ponajviše roditelji, zanemaruju vrijednosti slikovnice i koliko je ona sama važna za dijete i koliko je važno čitati je svakodnevno djetetu. Slikovnice utječu na razvoj spoznaje kod djeteta, rješavanje problema, također pružaju dobru zabavu djetetu, a najviše edukaciju. Razlikujemo više vrsta slikovnica kao što su npr. problemske, edukativne, odgojno-obrazovne, zabavne itd....
Edukativno-rekreacijski radni vrt u dječjem vrtiću
Edukativno-rekreacijski radni vrt u dječjem vrtiću
Marijana Cmrečnjak Majstorić
Prvi korak u izradi vrta u dječjem vrtiću je imati podršku od odgojitelja, administracije, volontera i donatora. Zašto trebate vrt? Koju korist će imati od vrta djeca u predškolskoj ustanovi? Potrebno je temeljiti dokaze na istraživanjima i zanimljivostima koje ilustriraju kako doticaj s prirodom i vrtlarstvo obogaćuju nastavni plan i program, potiču dječji interes za učenje, svijest o važnosti kvalitete hrane i razvijaju socijalne vještine. Upoznavanje djece u ranoj i...
Efekti četveromjesečnog kineziološkog programa na neke motoričke sposobnosti djece mlađe školske dobi
Efekti četveromjesečnog kineziološkog programa na neke motoričke sposobnosti djece mlađe školske dobi
Vedran Gajski
Aktivno bavljenje sportom omogućuje čovjeku razvoj različitih tjelesnih i psihičkih sposobnosti, unaprijeđenje zdravlja, zadovoljenje potrebe za kretanjem i igrom, poboljšanje socijalnih vještina i kvalitete života. Iz tih razloga poželjno je već od mlađe školske dobi poticati djecu na različite sportske aktivnosti kako bi se unaprijedio njihov sveukupni razvoj. To se najlakše može ostvariti uključivanjem djece u različite iznannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti...
Eko-patrola u dječjem vrtiću Križevci
Eko-patrola u dječjem vrtiću Križevci
Andrea Fulir
Predmet ovog rada jest ukazati na važnost sakupljanja, zbrinjavanja i smanjivanja papirnatog, plastičnog, baterijskog i bio-otpada u vrtićkom okruženju te potaknuti svijest o zaštiti okoliša odgojiteljima, roditeljima, djeci. U radu je kratki pregled literature o ekologiji općenito, zaštiti okoliša i prirode, ekološkom odgoju u dječjim vrtićima, eko školama, o tome što je zapravo eko patrola i kako se provodi u dječjem vrtiću Križevci, zašto reciklirati otpad, a osobito su...
Ekologija i biologija proljetnica - ekoaktivnosti u dječjim vrtićima
Ekologija i biologija proljetnica - ekoaktivnosti u dječjim vrtićima
Anita Mandić
Priroda je naše najdragocjenije dobro, izvanredna je učiteljica i važan izvor radosti. Okružuje nas i ostavlja bez daha posebice nakon dugih zimskih dana kada priroda počne bujati, a proljetne dane najavljuju nam mnogobrojni vjesnici proljeća. Nažalost, ljudi zaboravljaju činjenicu da iako se priroda sama brine za sebe, ponekad joj je potrebna i ljudska briga. Stoga je važno da se čovjek osvijesti i uvidi važnost svake pojedine biljke koja na jedinstven način doprinosi ljepoti i...
Ekološka osviještenost učenika mlađe školske dobi
Ekološka osviještenost učenika mlađe školske dobi
Dragana Ključević
U svome diplomskom radu „Ekološka osviještenost učenika mlađe školske dobi“ željela sam provjeriti odnos učenika prema okolišu. Ciljevi rada su upoznati učenike s vrstama onečišćenja okoliša, osvijestiti odgovorno ponašanje učenika prema okolišu te provjeriti ekološku osviještenost učenika mlađe školske dobi. U teorijskom se dijelu rada definira pojam ekologije, ekološke osviještenosti, okoliša, održivog razvoja; podjela ekologije ...
Ekološka radionica za djecu predškolske dobi: "Naučimo pravilno odvajati otpad"
Ekološka radionica za djecu predškolske dobi: "Naučimo pravilno odvajati otpad"
Maja Grcić
U završnom radu na temu Ekološka radionica za djecu predškolske dobi: „Naučimo pravilno razdvajati otpad“ te kroz praktično provođenje radionice djeca predškolske dobi su upoznata s prednostima odvajanja otpada te je provjereno njihovo već postojeće znanje i odnos prema prirodi. U radu se definiraju pojmovi održivog razvoja, otpada, održivog gospodarenja otpadom, podjeli otpada, recikliranja i vrstama otpada koje se mogu reciklirati te je opisana ekološka radionica koju sam...
Ekološke radionice u dječjem vrtiću povodom Svjetskog dana tla, 5.prosinca
Ekološke radionice u dječjem vrtiću povodom Svjetskog dana tla, 5.prosinca
Karla Krolo
Neobnovljiv prirodni resurs, tanki dio koji se nalazi između litosfere i najznačajniji dio okoliša je tlo. Što je zajedničko brojnim vinogradima koji su raspršeni diljem krajolika, industrijskih lokacija i odlagališta otpada? U prisutnosti kemikalija. Tlo na kojem prerađujemo hranu i imanja na kojima gradimo domove, zasigurno su zagađena različitim tvarima poput teških metala, organskih onečišćujućih tvari i mikroplastike. Štetne tvari su široko raširene, nalaze se na...
Ekološki i kršćanski odgoj u dječjem vrtiću
Ekološki i kršćanski odgoj u dječjem vrtiću
Romana Pavlović
Diplomski rad napravljen je na Odsjeku za prirodne znanosti iz predmeta Ekološki odgoj u dječjem vrtiću. Mentorica diplomskog rada je dr. sc. Irella Bogut, izvanredna profesorica i sumentor mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole. Rad sadrži 41 stranicu i sastoji se od 11 poglavlja. Kršćanstvo je svojim naukom okrenuto razumijevanju i uređenju odnosa između svega stvorenog te prema tome ima bitnu poveznicu sa znanošću koja proučava odnose između organizama i sredine u...
Ekološki odgoj i ekoslikovnice za djecu mlađe školske dobi
Ekološki odgoj i ekoslikovnice za djecu mlađe školske dobi
Ana Matijević
Termin ekologija je prvi puta upotrijebljen 1866. godine od strane njemačkog biologa Haeckela i ima korijen u grčkoj riječi „oikos“ što znači „kuća“. Hrvatski opći leksikon (1996) navodi: „Ekologija je znanost o mnogostrukim odnosima između živih organizama i okoline u kojoj one žive (bilja, životinja)“. Ekologijom se bave posebno obrazovani stručnjaci koji se nazivaju ekolozi. Koncept održivog razvoja jedan je od najneusuglašenijih pojmova današnjice. WCED (eng....
Ekološki odgoj i obrazovanje u prvom obrazovnom ciklusu
Ekološki odgoj i obrazovanje u prvom obrazovnom ciklusu
Patricija Maslač
U svome diplomskome radu „Ekološki odgoj i obrazovanje u prvom obrazovnome ciklusu“ željela sam saznati kakav je odnos učenika prema prirodi. Ekološki odgoj i obrazovanje trebao bi učenike poučavati o ekologiji, zagađanju prirode, kako zagađeni okoliš djeluje na ljudski život te koje su mjere zaštite i poboljšanja. Da bi se što savjesnije odnosili prema planeti Zemlji, moramo još kao učenici biti potaknuti mišlju i primjerima da treba čuvati planetu Zemlju. Zaštita i...
Ekološki prihvatljive aktivnosti u dječjem vrtiću
Ekološki prihvatljive aktivnosti u dječjem vrtiću
Viktorija Babojelić
Danas se sve više koriste pojmovi ekologije i bitno je da od malena počnemo razvijati ekološku svijest kod djeteta, jer bez ekološkog obrazovanja nema ni zdrave životne okoline. Okolina je važna za svako ljudsko biće, te se prema njoj moramo odnositi na prihvatljiv i primjeren način. Institucije ranog odgoja i obrazovanja počele su primjenjivati različite zanimljive aktivnosti (ekološke igre, ekološke aktivnosti, ekološke priče) koje bi pomogle djeci u razvijanju ekološke...

Pages