Pages

Znanstvene kompetencije odgojitelja za provedbu pedagoških istraživanja
Znanstvene kompetencije odgojitelja za provedbu pedagoških istraživanja
Marina Puškarić
Znanstvene kompetencije odgojitelja izuzetno su važne, a na to ukazuje i sama činjenica kako su upravo oni ti koji su ključni za doprinos razvoja djece vrtićke dobi. Provodeći pedagoška istraživanja, odgojitelji doprinose radu vrtića i njegovom unaprjeđenju putem pronalaska učinkovitih metoda i praksi odgajanja. Upravo zato je važno da odgojitelji budu na pravilan način osposobljeni za stvaranje novih baza stručnih znanja i unapređenje znanosti obrazovanja (Krstović, Vujičić...
Značaj aktivnosti Crvenog križa u školovanju učitelja
Značaj aktivnosti Crvenog križa u školovanju učitelja
Tonka Vekić
Hrvatski Crveni križ Nacionalno je društvo Crvenog križa aktivno od 1878. godine u Hrvatskoj. Organizacija broji iznimno velik broj volontera i profesionalaca koji u svome radu ostvaruju humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i poboljšanja učinkovitosti zdravlja, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te socijalne skrbi. Između ostalog, zalažu se za zaštitu ljudskih prava i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava. Jedna od bitnih stavki za daljnji napredak...
Čitalačke navike učenika mlađe školske dobi izvan institucionalnog obrazovanja
Čitalačke navike učenika mlađe školske dobi izvan institucionalnog obrazovanja
Ivana Tkalčec
Knjiga je nezamjenjivo sredstvo koje nam pomaže napredovati u svim drugim područjima jer, ako znamo čitati, tada možemo i učiti. U današnjem svijetu tehnologije i digitalizacije knjigu često zamjenjujemo drugim medijima. Današnja školska populacija stoga rijetko čita u slobodno vrijeme te često čitaju samo knjige koje od njih zahtijeva institucionalno obrazovanje. Zbog toga je za temu ovoga diplomskoga rada odabrana tema Čitalačke navike učenika mlađe školske dobi izvan...
Čitanje inačica Babe Jage u razrednoj nastavi
Čitanje inačica Babe Jage u razrednoj nastavi
Jelena Radonjić
Bajke su stare koliko i ljudski govor i imaju ih svi narodi. Ta rasprostranjenost po cijelom svijetu rezultat je postojanja brojnih inačica iste bajke. Upravo je u teorijskom dijelu diplomskoga rada naglasak na inačicama bajki s motivom Babe Jage, a uz to su još iznesena teorijska određenja bajke kao književne vrste, njezina uloga i svrha u odgoju djece te razvojni put bajke od narodne, preko klasične i moderne pa do današnje fantastične (bajkovite) priče koja se ...
Čitanje s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika
Čitanje s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika
Nikolina Devčić
Diplomskim radom Čitanje s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika nastojalo se primarno utvrditi hoće li strategije čitanja poboljšati razumijevanje teksta i tako olakšati i ubrzati učenje, ali i hoće li takav pristup čitanju povećati zanimanje učenika za čitanjem. Polazište je istraživanja bio pregled aktualnih čitanki triju različitih autora, a cilj je bio utvrditi razinu na kojoj se potiče čitanje s razumijevanjem u aktualnim čitankama od 1. do 4. razreda. Osim...
Čitateljski interesi učenika mlađe školske dobi
Čitateljski interesi učenika mlađe školske dobi
Bernarda Končarević
Cilj je diplomskoga rada Čitateljski interesi učenika mlađe školske dobi ukazati na važnost čitanja u nastavi Hrvatskoga jezika kako bi jednoga dana čitanje postalo čovjekova svakodnevna cjeloživotna aktivnost. Za razvoj čitateljskih interesa od najranije dobi važni su mnogi čimbenici poput književnog odgoja u obitelji, razvoja motivacije za čitanje u školskom okruženju i u slobodnom vremenu. U praktičnom se dijelu rada donose rezultati provedenoga istraživanja...
ŠUMA STRIBOROVA KAO POTICAJ JEZIČNOME IZRAŽAVANJU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
ŠUMA STRIBOROVA KAO POTICAJ JEZIČNOME IZRAŽAVANJU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Sanja Riđan
Ivana Brlić Mažuranić poznata je i priznata književnica ne samo u hrvatskim nego i u svjetskim razmjerima i učestalo je nazivana hrvatskim Andersenom. Njezine bajke sadrže jezične, etičke i estetske vrijednosti te se preporučuju odgojno i pedagoški. Djeca imaju sposobnost proširivanja rječnika, prihvaćaju i aktivno primjenjuju potpune rečenične strukture te aktiviraju nova komunikacijska svojstva jezika. Jezik kojim je pisana bajka Šuma Striborova zahtjeva poseban pristup....
Šah u predškolskoj dobi
Šah u predškolskoj dobi
Iris Križek
Ovaj završni rad daje kratak pregled šaha kao igre, njegovih pravila te svjetskih šahovskih prvaka. Sažima razna istraživanja provedena o benefitima igranja šaha u školskoj dobi, daje smjernice za učenje predškolskog djeteta te opisuje načine na koje predškolsko dijete usvaja matematičke pojmove. Daje i detaljan opis istraživanja o šahu, koja su provedena s djecom predškolske dobi te naglašava kako to područje nije još dovoljno istraženo. U radu se mogu pronaći i primjeri...
Šećerna bolest kao javnozdravstveni problem
Šećerna bolest kao javnozdravstveni problem
Doris Brkanić
Šećerna bolest je skupina metaboličkih poremećaja karakteriziranih povišenom koncentracijom glukoze u krvi kao posljedicom nedostatnog lučenja inzulina, izostanka njegova djelovanja ili kombinacije tih dvaju mehanizama. Najčešći oblik šećerne bolesti kod djece i adolescenata je šećerna bolest tipa 1, no sve je veća i učestalost šećerne bolesti tipa 2 već u toj dobi. Osim tipa 1 i tipa 2 šećerne bolesti, postoji i gestacijski dijabetes koji nastaje ili se prvi puta uoči...
Šećerna bolest kao javnozdravstveni problem
Šećerna bolest kao javnozdravstveni problem
Marina Brkić
Diabetes mellitus (šećerna bolest) je kronična bolest sa višestrukim uzrocima obilježena prije svega stalno povišenim vrijednostima šećera u krvi te poremećajima metabolizma masti, bjelančevina i ugljikohidrata. Vjeruje se da je šećerna bolest stara koliko i čovjek, odnosno da se za dijabetes zna od najstarijih vremena. Tijekom trajanja dijabetesa kronična hiperglikemija izaziva oštećenje, disfunkciju i popuštanje funkcije različitih organa, a posebno oka, bubraga, srca i...
Šumski dječji vrtić u Danskoj i Hrvatskoj
Šumski dječji vrtić u Danskoj i Hrvatskoj
Matea Antunović
Klimatske promjene i suvremeni ekološki problemi najviše su uzrokovani načinom ekonomskog rasta razvijenih zemalja. Urbanizacijom su se smanjile zelene površine. Održivi razvoj od aktualnog problema prerastao u imperativ razvoja suvremene civilizacije. Budući da se vrijednosti, stavovi i obrasci ponašanja usvajaju u najranijoj životnoj dobi, upravo je to trenutak kada odgoj i obrazovanje za održiv razvoj treba početi. Šuma je izuzetna i zdrava lokacija za učenje koja omogućava...
Šumski vrtići u SAD-u
Šumski vrtići u SAD-u
Ivana Horvat
Pojam vrtića asocira na ustanovu u kojoj su jasno utvrđeni programi, pravila, organizacija vremena te sve ostalo što vrtić veže uz pravilan i kvalitetan odgoj i obrazovanje. Svaki vrtić je drugačiji na svoj način po filozofiji odgoja, okruženju i općoj kulturi društva. Iako su takvi klasični, tradicionalni vrtići izuzetno pogodni za dijete, stručnjaci kao što su pedagozi, liječnici i odgojitelji navode kako bi djeca ipak trebala više vremena provoditi u prirodi. Boravak u...

Pages