Pages

Žargonizmi u dječjem govoru
Žargonizmi u dječjem govoru
Maja Mioč
Problematika žargona jedno je od područja kojega se osnovnoškolski program ne dotiče. Iako je žargon dio leksika mladih, pa samim time i leksika učenika, ne postoji jasan pristup ovoj problematici. Dok jedni zagovaraju unošenje žargona u Nastavni plan i program te udžbenike Hrvatskoga jezika, drugi se tomu snažno opiru. Cilj je ovoga rada istražiti koje bliskoznačnice učenici od 1. do 4. razreda gradske i seoske škole znaju za ponuđene riječi,...
Žargonizmi u govoru dječjih likova u izabranim djelima Sanje Polak
Žargonizmi u govoru dječjih likova u izabranim djelima Sanje Polak
Jela Rotim
Tema su ovoga rada žargonizmi u djelima hrvatske spisateljice Sanje Polak. Prema enciklopedijskom rječniku žargon je „međunarodni jezikoslovni naziv za riječi i izričaje koji se rabe u neformalnom, kolokvijalnom stilu“. Nalazimo ih u jeziku različitih društvenih skupina, sredina ili pak struke. Oni obogaćuju i čine govor posebnim i prepoznatljivim. Iako žargon ne pripada u jezični standard u književnosti se često koriste jer njihovom upotrebom djela postaju zanimljivija i...
Žene u borilačkim sportovima
Žene u borilačkim sportovima
Valentina Petrić
Borilački sportovi su polistrukturalne acikličke aktivnosti u kojima je cilj stvarna ili simbolička destrukcija protivnika. Često se raspravlja potiču li borilački sportovi agresivno ponašanje ili upravo suprotno, djeluje li treniranje borilačkih sportova pozitivno na psihološko zdravlje osobe? Od samih početaka borilački sportovi su se smatrali isključivo muškim sportovima kao i ostale sportske aktivnosti, no kako vrijeme prolazi puno toga se promijenilo pa tako i prisustvo...
Život i stvaralaštvo Dore Pejačević u razdoblju romantizma
Život i stvaralaštvo Dore Pejačević u razdoblju romantizma
Maja Devald
U općoj se enciklopediji navodi kako je romantizam književnički i umjetnički pokret nastao potkraj 18. i početkom 19 stoljeća. Značajke su mu: isticanje snage ljudskih emocija, odbacivanje klasicizma, otpor prema racionalizmu prethodnoga razdoblja, naglašavanje iracionalnog, kult prirode i individualizam, interes za srednji vijek i egzotiku, a osobito osjećaj svjetske boli. Upravo je u tom razdoblju obitelj Pejačević odigrala značajnu ulogu kako na političkom, društvenom,...
Životinje i njihova uloga u animiranim filmovima Walta Disneyja
Životinje i njihova uloga u animiranim filmovima Walta Disneyja
Marica Blažević
Životinje su vrlo zanimljiva bića ljudima, posebice djeci. One ih privlače zbog svoje raznolikosti i različitosti, te pomoću njih stječu nova iskustva i znanja. Prema nekim aspektima djeca imaju sličnosti s životinjama, primjerice znatiželjni su, zaigrani i istražuju okolinu, te su neiskvareni. Prisutnost životinja u životu djeteta, pa kasnije i odraslog čovjeka bitna je, jer pomoću životinja čovjek se razvija, senzibilizira i uči brinuti o drugima. Ljubav prema životinjama...
Životne zajednice travnjaka
Životne zajednice travnjaka
Mihaela Vartušek
Diplomski rad izrađen je iz kolegija Poznavanje biljaka i životinja pod vodstvom mentorice izv. prof. dr. sc. Irelle Bogut i mr. sc. Željko Popović. Prema Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, travnjaci su staništa koja nastaju i opstaju zahvaljujući čovjeku. Izuzetno bogat biljni i životinjski svijet skladno se nadopunjuju i doprinose životu zajednice. Travnjak je uređena i organizirana zajednica obrasla različitim vrstama trava koje međusobno djeluju jedne na drugu....
Životni vijek čovjeka - različite etape čovjekova razvoja
Životni vijek čovjeka - različite etape čovjekova razvoja
Dajana Špoljarić
Rast je proces kvantitativnih promjena koje se odnose na povećanje dimenzija tijela promjenama u strukturi pojedinih tkiva i organa. Razvoj je proces kvalitativnih promjena koje su prvenstveno uzrokovane sazrijevanjem i diferenciranjem struktura pojedinih tkiva, organa i cijelog organizma. Faktori rasta su: genetski, spol, sezonske varijacije, rasa, ekološki uvjeti, prehrana, bolest, društveno i imovinsko stanje. Faktori koji utječu na poremećaje u rastu: zlostavljanje i psihička...

Pages