Pages

Bizovački dječji vrtić i kultura-povijesni pregled
Bizovački dječji vrtić i kultura-povijesni pregled
Lorena Nemet
Bizovac je danas ime za općinu koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji, a smještena je samo 18 km od Osijeka. Bizovac ima dugu prošlost i tradiciju, koja je ujedno i predmet ovog završnog rada. Na ovom području pronađeno je brojno oruđe i oružje koje svjedoči o životu ljudi na ovom prostoru još iz prapovijesnog doba. Bizovac ima brojne znamenitosti od kojih se ističe Župna crkva svetog Marka, Kapelica na Bizovačkom groblju te Kurija Normann Prandau Ehrenfels. Bitna je...
Boja kao element vizualne komunikacije u razrednoj nastavi
Boja kao element vizualne komunikacije u razrednoj nastavi
Tea Sejdinović
Cilj i svrha ovoga istraživanja bio je istražiti kakvu ulogu ima boja u okviru vizualne komunikacije djece razredne nastave i na koji način pomoću nje oni prenose svoje poruke. Istraživanje je provedeno u OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku, u dva prva i dva četvrta razreda, gdje je sudjelovalo 70-ero djece, u okviru četiri organizirana sata likovne kulture, pretpostavljena ciljem i zadacima odabranih nastavnih jedinica. Rezultati su potvrdili zadana očekivanja, odnosno djeca starije...
Boja kao likovni element u dječjem likovnom izrazu
Boja kao likovni element u dječjem likovnom izrazu
Dora Romić
U ovom radu daje se kratak pregled o temi boja u likovnom izrazu djece predškolske dobi te se govori općenito o boji, ali i odnosu djeteta prema boji. Boje dijelimo na: šarene ili kromatske i nešarene (neutralne ili akromatske). Boja također pripada u psihički element slike. Djeca uče Ostwaldov spektar koji ima šest boja (tri primarne i tri sekundarne). Također u ovom radu dobiva se pregled o korištenju boja u likovnom stvaralaštvu djece predškolske dobi i upoznajemo se sa...
Bolesti usne šupljine i njihova prevencija u djece predškolske dobi
Bolesti usne šupljine i njihova prevencija u djece predškolske dobi
Iva Pintar
Usna šupljina je sastavni dio probavnog sustava, koji služi za žvakanje, pripremanje hrane za gutanje i gutanje. U njoj se nalaze zubi. Zubi mogu dobiti razne bolesti ako se ne provodi oralna higijena, odnosno prevencija bolesti. Bolesti zuba su zapravo jedne od najraširenijih bolesti na svijetu. Najčešće bolesti usne šupljine su karijes, gingivitis i parodontitis. Društvo u cijelom svijetu upoznato je s oralnom higijenom te mogućim nuspojavama koje nastaju ako se pravilno ne...
Brojalice i glazbene igre za djecu vrtićke dobi
Brojalice i glazbene igre za djecu vrtićke dobi
Žanet Zaborsky
Tema ovog rada su brojalice i glazbene igre za djecu vrtićke dobi. Najprirodnija dječja aktivnost je upravo igra, stoga je od velike važnosti poticati djecu na svaku vrstu igre, no u ovom slučaju na glazbenu igru. Djeca kroz igru uče te stječu nova iskustva i sposobnosti. Od najranije dobi okružena su raznim zvukovima, čak i prije rođenja – u prenatalnom razdoblju. Ovaj rad je orijentiran na glazbene igre i brojalice za djecu vrtićke dobi i iz tog razloga su ponajprije...
Brojalice i igre na stranom jeziku za djecu vrtićke dobi
Brojalice i igre na stranom jeziku za djecu vrtićke dobi
Stella Badanjak
Tema ovog završnog rada su brojalice i igrice na engleskom jeziku za djecu vrtićke dobi. U daljnjem radu su opisane brojalice na hrvatskom i na engleskom jeziku koje su potkrijepljene primjerima. S obzirom da su brojalice većinom veselog sadržaja djeca ih vole učiti. Iz toga razloga su vrlo dobar način svladavanja engleskog jezika u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kroz brojalice djeca će brže i jednostavnije savladati engleski jezik, posebice ako se uče uz...
Brojalice kao sredstvo rada pri obrađivanju pojmova iz prirodoslovlja
Brojalice kao sredstvo rada pri obrađivanju pojmova iz prirodoslovlja
Antonela Krišto
Brojalica je vrsta umjetničko-književnog teksta, gotovo ritmička igra, kratka pjesmica, ritmička cjelina, igra riječima, vrsta onomatopeje ili oblik dječjeg stvaranja. Brojalice dijelimo na govorne i pjevane, dok ih prema sadržaju dijelimo na konkretne, besmislene i kombinirane. Brojalice su prisutne u svim kulturama svijeta, pa tako i u svim krajevima Hrvatske. Prenose se iz naraštaja u naraštaj i iz jednog naroda u drugi. Uglavnom ih ...
Budućnost lutkarstva
Budućnost lutkarstva
Doris Horvat
Da bih mogla pisati o lutkarstvu i budućnosti u Hrvatskoj upoznati ću se sa osnovama lutkarstva: vrsta lutaka, animacija, dramaturgija, glazba i sve ostalo što pripada lutkarskoj sceni. Nakon toga ću pisati o povijesti pet lutkarskih kazališta u Hrvatskoj ( Split, Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar) koja su imala svojih uspona i padova. Bez obzira na neprilike poput Domovinskog rata ili lošijeg novčanog stanja u državi, hrvatski lutkari nisu odustajali. Cilj ovoga rada je usporediti...
Budućnost odgojiteljske profesije iz perspektive budućih odgojitelja
Budućnost odgojiteljske profesije iz perspektive budućih odgojitelja
Anita Gavran
Odgoj i obrazovanje djeteta kroz povijest dobiva sve više na značenju, pa se tako i odgojiteljska profesija sve više počinje cijeniti. Odgojitelj je ključna osoba u životu djeteta koja potiče dijete na uspjeh. Kompetencije odgojitelja neizostavne su za razvoj djeteta, kompetentniji odgojitelj će dijete bolje usmjeriti na pravi put i omogućiti širi raspon informacija. Današnji odgojitelji se suočavaju sa velikim brojem izazova koje donose migracije, razvoj tehnologije i...
CROFIT u razrednoj nastavi
CROFIT u razrednoj nastavi
Stela Srpak
Tema ovog rada je ispitati antropološki status učenika primarnog obrazovanja te utvrditi mogućnost provođenja CROFIT testova u nastavi od 1. do 4. razreda osnovne škole. Istraživanje je provedeno na 52 učenika Osnovne škole Donji Kraljevec tijekom veljače i ožujka 2015. godine, a ispitani su učenici od 1. do 4. razreda primarnog obrazovanja. Uzorak varijabli sastojao se od 8 testova za procjenu motoričkih sposobnosti, 3 mjere za procjenu...
Celijakija u predškolskoj dobi
Celijakija u predškolskoj dobi
Jelena Škorić
Celijakija je kronična i imunološka bolest odnosno nemogućnost probavljanja glutena, proteina koji se nalaze u nekim žitaricama, uključujući pšenicu. Bolest se još zove i glutenska enteropatija. Sastojak glutena koji se zove glijanid uzrokuje upalu tankog crijeva, crijevna stjenka postaje nadražena što dovodi do malapsorpcije drugih hranjivih tvari. Mnogi smatraju da ovakvo oboljenje uzrokuju genetski i vanjski čimbenici o čemu ću detaljnije pisati u sljedećim poglavljima....
Cijepljenje djece osnovnoškolske dobi
Cijepljenje djece osnovnoškolske dobi
Marija Kelemen
Pojava i širenje zaraznih bolesti u današnje je vrijeme svedena na minimum zahvaljujući aktivnoj imunizaciji koja se provodi već dugi niz godina te u konačnici dobroj procijepljenosti stanovništva. Danas je cijepljenje protiv određenih zaraznih bolesti obavezno, a upravo to diže veliku pobunu među ljudima, preciznije, među roditeljima djece. Djeca osnovnoškolske dobi prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti obavezna su cijepiti se protiv ospica, rubeole, zaušnjaka,...

Pages