Pages

Art terapija u osnovnoj školi
Art terapija u osnovnoj školi
Matea Miloš
Diplomski rad usmjeren je na prikaz art terapije kao znanstvene discipline te njezinu primjenu s djecom osnovnoškolske dobi. Likovno izražavanje predstavlja jedan od najstarijih medija ljudske komunikacije. Osim komunikacije, likovno izražavanje smatra se odrazom čovjekovog unutrašnjeg svijeta. Važnost primjene crteža u dijagnostičke i terapijske svrhe posebno je vidljiva u radu s djecom. Naime, djeca imaju poteškoće verbalizirati određene emocije i iskustva, posebno traume. Stoga...
Astronomske teme u nastavi Likovne kulture i Prirode i društva
Astronomske teme u nastavi Likovne kulture i Prirode i društva
Franka Brajdić
Ovim se radom utvrđuju stavovi učitelja razredne nastave o važnosti astronomskih tema u nastavi Likovne kulture i Prirode i društva, te njihova učestalost u udžbenicima Prirode i društva, kao i u nastavnom planu i programu i u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Isto tako, u ovom se radu nalazi primjer integriranog dana na temu astronomije, odnosno kako povezati nastavu Likovne kulture s astronomskim temama. Istraživanje je provedeno s učiteljima razredne nastave tijekom akademske...
Atribucije uspjeha i razina samostalnosti kod djece u dobi od 5 do 7 godina
Atribucije uspjeha i razina samostalnosti kod djece u dobi od 5 do 7 godina
Dijana Trajanovski
Atribucije su uobičajna, svakodnevna objašnjenja uzroka ponašanja (Berk, 2015) koje osoba koristi kako bi objasnila zbog čega je došlo do takvoga ishoda aktivnosti (Hajnić, 2002). Prilikom odgoja djeteta treba podržati djetetove razvojne težnje te kroz samostalnost omogućiti djetetu razvijanje u samostalnu osobu spremnu misliti i djelovati prema svojim odlukama (Bašić, 2011). U ovom istraživanju ispitivala se povezanost atribucija uspjeha i razine samostalnosti djece te razine...
Autonomija djeteta u kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Autonomija djeteta u kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Andrea Lemajić
Kurikulum ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja po svojoj prirodi je otvorena, razvojna koncepcija koja omogućuje odgojiteljima i djeci autonomiju. Pojam autonomije odnosi se na slobodu u mišljenju i djelovanju te označava stupanj samostalnosti kojeg osoba posjeduje. U kvalitetnom kurikulumu odgojitelj bi trebao imati autonomiju u pedagoškom djelovanju, a njegova je zadaća, između ostalog stvoriti uvjete za autonomiju svakog pojedinog djeteta u specifičnoj kulturi ustanove kao i...
Autoportret kao motiv - poticaj na satu Likovne kulture u razrednoj nastavi
Autoportret kao motiv - poticaj na satu Likovne kulture u razrednoj nastavi
Ružica Barać
Cilj ovog istraživanja bio je istražiti u kojoj mjeri su učenici sposobni prikazati motiv autoportreta s obzirom na likovne tehnike te hoće li dob utjecati na karakter prikaza autoportreta. Istraživanje je provedeno u osnovnoj školi „Bogoslav Šulek“, područna škola Vranovci u prvom i trećem razredu. Istraživanje se temelji na dva održana nastavna sata Likovne kulture s temom autoportret. Razlika koja se pojavljuje na održanim satima je u likovnim tehnikama. Prvi sat je...
Azulejos u razrednoj nastavi likovne kulture
Azulejos u razrednoj nastavi likovne kulture
Ena Jurić
Azuleje su individualno oslikane keramičke pločice koje datiraju iz 15. stoljeća portugalske umjetnosti. Cilj je ovog rada prikazati i istražiti povijest portugalske kulturne znamenitosti – azuleja, s kojima sam se susrela tijekom svoga Erasmus studija u Portu akademske 2016./2017. godine i 2017./2018. godine te prikazati njihovu primjenu u razrednoj nastavi Likovne kulture. U uvodnom dijelu rada navedene su opće informacije o azulejama te...
Bacanje, hvatanje i gađanje u djece predškolske dobi
Bacanje, hvatanje i gađanje u djece predškolske dobi
Maja Jurešić
U današnje vrijeme djeca se sve manje bave tjelesnim aktivnostima. Slobodno vrijeme zauzimaju računala, mobiteli i ostala virtualna tehnologija, a sve manje igre i kretanje. U dječjima vrtićima, kao i u drugim odgojno-obrazovnim institucijama i drugim segmentima društvo nužno je osvijestiti niz pozitivnih učinaka na zdravlje koje nam pruža tjelesna aktivnost. Tjelesna aktivnost sastavni je dio života i trebala bi se provoditi svakodnevno kroz šetnje i na organizirani,...
Bajka "Ivica i Marica" i njezine inačice
Bajka "Ivica i Marica" i njezine inačice
Karolina Perić
U radu su analizirane tri verzije bajke o Ivici i Marici u slikovnicama. Analizirane verzije su Ivica i Marica, u izdanju Mozaik knjiga, 2004.godine, Ivica i Marica, u izdanju Naša djeca, 1995.godine te Ivica i Marica, u izdanju Jugoreklam, 1973.godine. U prvom dijelu rada napravljena je usporedba inačica slikovnica, dok je drugi dio posvećen analizi ilustracija. Također, radu je priloženo provedeno istraživanje na uzorku od 17 ispitanika predškolske dobi u DV „Zvrk“ Đakovo....
Bajka - prvo dječje štivo
Bajka - prvo dječje štivo
Andrea Kokanović
Tema moga diplomskoga rada je Bajka – prvo dječje štivo. Bajka je nastala u usmenoj narodnoj predaji te je imala svoje branitelje i protivnike. Bajka prati svoj razvoj od narodne do umjetničke bajke sve do suvremenih bajki. Znameniti predstavnici umjetničke bajke su Charles Perrault, braća Jacob i Wilhelm Grimm, Hans Christian Andersen te Lewis Carroll. Hans Christian Andersen se uz Lewisa Carrolla smatra začetnikom fantastične priče ili suvremene bajke. Šeherezada se smatra prvom...
Bajke Balinta Vujkova
Bajke Balinta Vujkova
Matea Švec
U završnom je radu napravljena analiza nekoliko narodnih bajki Balinta Vujkova u kojem su predstavljene glavne značajke bunjevačkih narodnih bajki. U uvodnom je dijelu objašnjen pojam bajke i njezinih značajki. Raščlanjeni su njezini dijelovi kako bi se pokazalo koji se elementi često pojavljuju. Analiziran je i pojam narodne bajke zajedno s njezinim elementima, motivima i strukturom. Na temelju elemenata, koje su objavili Stjepko i Dubravka Težak u knjizi Interpretacija bajke,...
Balet u nastavi glazbe rane školske dobi
Balet u nastavi glazbe rane školske dobi
Stefani Škorić
Balet je ples koji ima dugu povijest i koji se stoljećima usavršavao da bi se danas plesao u obliku kakvom ga poznajemo. Za balet su skladane brojne skladbe, a zadatak nastave glazbe treba biti upoznavanje učenika s njima. Upoznavanjem skladbi pisanih za balet učenici upoznaju i sam balet i postaju dio povijesti koja se toliko dugo razvijala i usavršavala. U ovome je radu proučavan balet u nastavi glazbe od 1. do 4. razreda. Cilj je bio utvrditi u...
Benefits of using improvisational strategies in real life situations
Benefits of using improvisational strategies in real life situations
Matea Viljevac
Ovaj diplomski rad obuhvaća povijest improvizacije, osnovne karakteristike kazališne improvizacije te prednosti sudjelovanja u improvizacijskom kazalištu koje rezultira pospješivanjem brojnih aspekata ljudskoga života. Glavni cilj ovog istraživanja bio je otkriti jesu li studenti tj., polaznici kolegija Dramska radionica na engleskom jeziku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, ili polaznici drugih improvizacijskih radionica u svijetu, uvidjeli ...

Pages