Pages

Alternativne obitelji
Alternativne obitelji
Andrea Rastija
Obitelj se u suvremenom dobu svakodnevno suočava s brojnim izazovima koji uvelike utječu na njezinu opstojnost u onom svjetlu u kojemu je poznajemo. Unatoč važnosti obitelji u izgradnji svakog pojedinca, sve je veći broj onih koji nastoje redefinirati sam pojam obitelji i braka i time tradicionalnu obitelj – obitelj majke, oca i djeteta/djece – na svojevrstan način marginalizirati dajući prednost nekim drugim obiteljskim oblicima. Pod drugim obiteljskim oblicima prvenstveno se...
Alternativni predškolski programi i razvojno primjerena praksa
Alternativni predškolski programi i razvojno primjerena praksa
Doris Kuštro
U tradicionalnom pristupu odgoju i obrazovanju djeca su stavljena u pasivnu poziciju te se njeguje transmisija znanja kao oblik poučavanja. Kod takvog je odgoja i obrazovanja uloga je odgojitelja statusno regulirana i dominantna, a djetetove potrebe zanemarene. Cilj ovog rada je propitati temeljne karakteristike alternativnih pedagoških koncepcija u odnosu na suvremenu, razvojno primjerenu praksu radnog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Naglasak je stavljen na Montessori ...
Analiza digitalnih udžbenika za 4. razred osnovne škole u Republici Hrvatskoj
Analiza digitalnih udžbenika za 4. razred osnovne škole u Republici Hrvatskoj
Nikolina Čičković
Razvojem tehnologije došlo je i do očekivane promjene u školstvu. Digitalni udžbenici su nova sadašnjost koja omogućuje prvenstveno učiteljima lakše korištenje informacija, korištenje multimedijskih sadržaja te privlačenje pozornosti učenika. Problemi kod uvođenja digitalnih udžbenika su nedovoljna edukacija učitelja te neopremljenost škola. U Hrvatskoj se od 2015. godine provodi program „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u...
Analiza dječjih likovnih radova izloženih u predškolskih ustanovama
Analiza dječjih likovnih radova izloženih u predškolskih ustanovama
Vanesa Marincel
Dijete je kreativno biće čija se kreativnost očituje u različitim likovnim rješenjima. Kroz održavanje likovnih aktivnosti u vrtićima ta kreativnost bi se trebala poticati i razvijati, no umjesto toga odgojitelji sve više ometaju dječje likovno stvaralaštvo. Cilj istraživanja bio je istražiti u kolikoj je mjeri vidljiv utjecaj odgojitelja na dječji likovni izraz te jesu li radovi primjereno izloženi dječjim mogućnostima promatranja. Istraživanje se sastojalo od...
Analiza mikrosocijalne strukture ženske odbojkaške ekipe u Osječko-baranjskoj županiji
Analiza mikrosocijalne strukture ženske odbojkaške ekipe u Osječko-baranjskoj županiji
Aurela Štebih
Važan je pedagoški zadatak stvoriti ugodnu, društvenu i psihološku klimu u sportskoj ekipi. Usklađivanje međuljudskih odnosa dovodi do uspješne suradnje na igralištu i boljih sportskih rezultata. Otkrivanje kvalitete odnosa, kako u grupi ljudi tako i u sportskoj ekipi, najjednostavnije je pomoću sociometrijskog testa. Cilj je ovog istraživanja utvrditi odnose u odbojkaškim ekipama mlađih dobnih kategorija. Utvrditi postoje li igračice koje prema odabiru drugih suigračica imaju...
Analiza oblika i sadržaja suradničkih aktivnosti s roditeljima
Analiza oblika i sadržaja suradničkih aktivnosti s roditeljima
Iva Vidaković
Sasvim je neosporno da je suradnja između odgojno-obrazovne ustanove i obitelji učenika vrlo bitna kako bi se postigao optimalan dječji razvoj i dobar školski uspjeh. Suradnja vrlo često može biti ometena nekim drugim čimbenicima, ali vrlo je bitno te čimbenike na vrijeme prepoznati te pronaći najbolje rješenje. Korijeni suradnje obitelji i škole sežu duboko u prošlost pa se može zaključiti kako je suradnja obitelji i škole oduvijek bila ključan element u dječjem razvoju i...
Analiza planova i programa sata razrednog odjela razredne i predmetne nastave
Analiza planova i programa sata razrednog odjela razredne i predmetne nastave
Valentina Ugarković
Uloga škole je odgoj i obrazovanje učenika. Dok učitelji u razrednoj nastavi svakodnevno provode vrijeme sa svojim učenicima i mogu u velikoj mjeri utjecati na njihov odgoj, učitelji u predmetnoj nastavi za taj su dio često zakinuti budući da provode manje sati tjedno sa svojim učenicima. I jednima i drugima kao obvezan dio njihova posla određuje se sat koji ima posebnu odgojnu ulogu, a to je sat razrednog odjela ili sat razrednika. On je planom i programom određen jednim satom...
Analiza pokazatelja situacijske efikasnosti ekipa 3. HNL i 1. HNL
Analiza pokazatelja situacijske efikasnosti ekipa 3. HNL i 1. HNL
Luka Batarilo-Ćerdić
Cilj ovog završnog rada bio je utvrditi pokazatelje situacijske efikasnosti ekipa iz dva različita ranga natjecanja u nogometu, a to su 3. Hnl i 1. Hnl. Analiza je provedena na uzorku od 12 nogometnih utakmica (6 utakmica NK Osijeka i 6 utakmica NK Čepina). Varijable koje su bile praćene u radu su sljedeće: broj dodavanja (u dubinu i u širinu) u prvoj, drugoj i trećoj trećini terena za igru, broj netočnih dodavanja u prvoj, drugoj i trećoj trećini terena, dribling (uspješno –...
Analiza slučaja djeteta s atopijskim dermatitisom
Analiza slučaja djeteta s atopijskim dermatitisom
Nikolina Seferović
Atopijski dermatitis je kronična upalna bolest kože koja je karakterizirana intenzivnim svrbežom i recidivnim ekcematoznimlezijama. Iako najčešće počinje u djetinjstvu ona je također vrlo zastupljena i kod odraslih osoba. To je vodeći nefatalni zdravstveni problem koji se može pripisati bolesti kože, uzrokuje znatno psihosocijalno opterećenje pacijenata i njihovih obitelji te povećava rizik od alergije na hranu, astme, alergijskog rinitisa te drugih imunološki posredovanih...
Analiza utjecaja funkcionalnog treninga na sastav tijela u ženskoj populaciji
Analiza utjecaja funkcionalnog treninga na sastav tijela u ženskoj populaciji
Adam Galović
Velika većina ljudi u današnje vrijeme se odlučuje na promjenu u životu zbog svog izgleda i zdravstvenog stanja. Dolazi do opadanja samopouzdanja zbog neprihvaćanja u socijalnom životu. Upravo je funkcionalni trening najčešća vrsta treninga za koju se odlučuju, jer je dostupan svima. Može se provoditi individualno, homogenizirano i grupno te postoje funkcionalni treninzi za rekreativce, sportaše i u svrhu rehabilitacije. Kroz takav oblik treniranja, vježbači brzo dolaze do...
Analiza učeničkih autoportreta nastalih prema sjećanju i promatranju
Analiza učeničkih autoportreta nastalih prema sjećanju i promatranju
Ana Antolović
Cilj ovog istraživanja bio je ukazati na korisnost načina rada prema promatranju u prikazivanju različitih likovnih pojmova te poticanje učenikova uočavanja detalja promatranog objekta. Istraživanje je provedeno u jednoj osnovnoj školi u Osijeku. Održana su po dva školska sata u dva treća razreda. Učenici su imali zadatak nacrtati autoportret prema sjećanju i autoportret prema promatranju pomoću ogledala. Svaki razred radio je crtačkom tehnikom olovka te su posebnu pažnju...
Analiza učestalosti metoda rada u razrednoj nastavi
Analiza učestalosti metoda rada u razrednoj nastavi
Irena Jakić
U ovom se radu analiziraju metode rada koje učitelji najviše koriste u razrednoj nastavi te postoje li neke koje koriste više od drugih te na koji način odabiru metode rada. U istraživanju je sudjelovalo 30 studenata i 30 učitelja razredne nastave u Republici Hrvatskoj kod kojih su studenti obavljali stručno-pedagošku praksu. U istraživanju su izrađena i korištena dva autorska upitnika. Studenti su u razdoblju od mjesec dana promatrali redovnu nastavu kod učitelja kod kojih...

Pages