Pages

Analiza ženskih likova u animiranim filmovima
Analiza ženskih likova u animiranim filmovima
Katarina Vratislavski
Animirani film dio je televizije, koja kao sekundarni socijalizacijski čimbenik u procesu socijalizacije, ima utjecaj na razvoj djeteta. U procesu socijalizacije djeca, između ostalog, usvajaju ponašanja tipična za svoj spol – stereotipe o spolnoj ulozi. Činjenica da mala djeca vole animirane filmove zbog svoje jednostavne i zanimljive radnje te privlačnih likova i humora je općepoznata. Animirani filmovi prepuni su stereotipnog ponašanja i kao takvi mogu prenijeti krive poruke...
Animirani film A je to u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
Animirani film A je to u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
Iva Polonji
Ovaj rad usmjeren je na animirani film A je to u nastavi medijske kulture. Ukratko govori o medijskoj kulturi te o svrsi, ciljevima i zadaćama nastave filma. Unutar ovog rada provedeno je istraživanje čiji je cilj utvrditi jesu li studenti Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku upoznati s likovima Pat i Mat. Jesu li gledali filmove o njima u svoje slobodno vrijeme, te jesu li tijekom prakse prisustovali obradi filma u školi na satu medijske kulture i...
Animirani film i paratekst
Animirani film i paratekst
Marinela Kvaternik
Rad se sastoji od dva dijela, prvi je teorijski opći dio, a drugi se odnosi na provedeno istraživanje s roditeljima i djecom. U prvome se dijelu teorijski pristupa animiranom filmu i paratekstu, kao i komercijalizaciji u dječjoj dobi. Cilj ovog rada je prikazati koliko animirani film utječe na djecu, a samim time i na roditelje koji će djeci priuštiti poznate komercijalne materijale iz filma (odjeću, igračke, obuću). U svrhu pisanja završnog rada, provedeno je istraživanje. Na...
Animirani film kao sredstvo motivacije u razrednoj nastavi
Animirani film kao sredstvo motivacije u razrednoj nastavi
Sara Vasiljević
Cilj je ovog istraživanja saznati u kojoj mjeri animirani film utječe na motivaciju učenika u razrednoj nastavi. S obzirom na opremljenost učionica i spremnost učitelja da koriste animirani film u nastavi, jasno je naslutiti da će postojati obje krajnosti učitelji razredne nastave koji često koriste animirani film i vrlo su dobro upoznati s njim, do onih učitelja koji izbjegavaju prikazivanje animiranih filmova iz osobnih razloga...
Animirani film Štrumpfovi u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
Animirani film Štrumpfovi u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
Matea Maljik
Tema ovog rada je animirani film u nastavi medijske kulture kod djece mlađe školske dobi, a posebno animirani film Štrumpfovi. U radu su predstavljeni Nastavni plan i program te Kurikulum za predmet Hrvatski jezik, posebno za medijsku kulturu. Spomenut je film, povijest filma u svijetu i u Hrvatskoj, te posebno animirani film, njegova povijest u svijetu i u Hrvatskoj. Pisac Pierre Culliford kao kreator Štumpfova omogućio je njihovu pojavu na televiziji. Anketiranjem učenika od prvog do...
Animirani filmovi o Tomu  i Jerryju u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
Animirani filmovi o Tomu i Jerryju u nastavi medijske kulture za djecu mlađe školske dobi
Marta Budrovac
Tema ovog rada su animirani filmovi u nastavi medijske kulture, a posebno na animiranim filmovima o Tomu i Jerryju. U radu su predstavljeni dijelovi Kurikuluma nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne i srednje škole, a detaljnije je proučen dio Kurikuluma u kojemu je opisana predmetna sastavnica Hrvatskoga jezika – Kultura i mediji. Uz Kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, proučen je i Nastavni plan i program za osnovne i srednje škole te dijelovi o nastavi medijske...
Anksioznost kod djece
Anksioznost kod djece
Marija Letica
Anksioznost je kompleksan i neugodan osjećaj tjeskobe i bojazni koji je, poput straha, redovito praćen aktiviranjem autonomnog živčanog sustava te se anksioznost percipira kao difuzna reakcija na nespecifične podražaje (Mikas, Pavlović i Rizvan, 2015). Depresija je vodeći uzrok invaliditeta u svijetu te se može dijagnosticirati već u predškolskoj dobi. Sve je više podataka koji potvrđuju depresiju u dobi od 3 do 6 godina, a najčešći su simptomi odsustvo radosti te promjene u...
Antropološka obilježja kod profesionalnih nogometaša
Antropološka obilježja kod profesionalnih nogometaša
Patrik Petrov
U završnom radu razradit će se pojam antropoloških obilježja profesionalnih sportaša s naglaskom na nogometašima. Cilj je ovoga rada temeljem iznešenih podataka donijeti određene zaključke o antropološkim obilježjima sportaša, antropološkim obilježjima nogometaša te njihovim sličnostima. U ovom radu će biti prikazani osnovni pojmovi rasta, sazrijevanja i razvoja te antropološka obilježja profesionalnih nogometaša na temelju podataka različitih izvora. U svrhe izrade...
Antun Cuvaj i povijest školstva u Sisku
Antun Cuvaj i povijest školstva u Sisku
Iva Šegović
Ovaj rad donosi kronološki pregled podataka o počecima javne poduke u Sisku, o prvim tadašnjim učiteljima i školi od XVIII. do početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na djelovanje i utjecaj Antuna Cuvaja. Stoga je najveći prostor posvećen posljednjoj četvrtini XIX st. kada se u povijesti hrvatskog školstva događaju velike promjene donošenjem prvog školskog zakona 1874. godine. Kada u Sisku dolazi do ujedinjenja vojnog i civilnog dijela grada, intenzivira se i problem pitanja...
Aplikacije u studentskom životu budućih učitelja
Aplikacije u studentskom životu budućih učitelja
Marija Klepo
Upotreba tehnologije postala je svakodnevna pojava u društvu. Nagli razvoj tehnologije doveo je do izrade raznih mobilnih i web aplikacija. Pojava mobilnih uređaja omogućila je korištenje aplikacija bilo kada i bilo gdje. Danas je moguće pronaći aplikaciju za gotovo svaku aktivnost koju obavljamo u slobodno vrijeme. Aplikacije nam mogu omogućiti brže i lakše obavljanje same aktivnosti. Kako postoje brojne aplikacije za obavljanje iste aktivnosti, svaki korisnik odabire onu koja...
Arduino robotika i učenici mlađe školske dobi
Arduino robotika i učenici mlađe školske dobi
Tomislav Kudeljnjak
Velik utjecaj tehnologije primjetan je u svakodnevnom životu, a njezin razvoj trebala bi popratiti i modernizacija obrazovanja. Nužno je barem jedan dio nastave i obrazovanja prilagođavati trenutnom stanju i razvoju novih tehnika i tehnologija, a na tom putu postoji velik broj problema od ograničenja izmjena sadržaja nastavnog predmeta do potrebe sustavnog i stalnog obrazovanja nastavnika (Nikolić, 2014). U ovom radu pojašnjava se pojam robot i ...
Aritmetikom do ideja za uzorke
Aritmetikom do ideja za uzorke
Ana Brico
Budući da aritmetički sadržaji čine najveći dio matematičkih sa držaja u razrednoj nastavi te da uspješnost usvajanja temeljnih aritmetičkih pojmova značajno ovisi o načinu podučavanja, u prvome dijelu rada prikazani su različiti pristupi formiranju temeljnih aritmetičkih pojmova (prirodni broj, brojenje, relacije na skupu prirodnih brojeva, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje). Središnji dio ovoga rad bavi se modularnom aritmetikom koja se ...

Pages