Pages

Cijepljenje predškolskog djeteta
Cijepljenje predškolskog djeteta
Matea Takus
Zakon u Hrvatskoj propisuje obavezno cijepljenje djece protiv deset različitih bolesti. Zakoni koji propisuju cijepljenje razlikuju se od zemlje do zemlje. Čak ni sve američke savezne države nemaju iste zakone što se tiče cijepljenja. Svako cjepivo ima barem nekoliko nuspojava. Dio stručnjaka povezuje i određene bolesti uz određena cjepiva. Međutim, mnogi se slažu da posljedice necijepljena, odnosno širenja, pojedinih, iskorijenjenih bolesti izaziva veću štetu od samih štetnih...
Cjeloživotno obrazovanje odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju
Cjeloživotno obrazovanje odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju
Maja Fury
Cjeloživotno obrazovanje odgojitelja jest cjeloživotni proces. Prva razina je inicijalno obrazovanje kroz koje odgojitelj stječe osnovna znanja potrebna za rad u predškolskom odgoju. Temeljne kompetencije za rad u odgojno-obrazovnom kontekstu studenti stječu na trogodišnjim i petogodišnjim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima. Daljnje obrazovanje odgojitelja predstavljaju različiti oblici stručnih usavršavanja, najčešće kroz stručne skupove. Kompetencije koje...
Crtačka likovna tehnika tuš-način primjene u likovnim aktivnostima djece vrtićke dobi
Crtačka likovna tehnika tuš-način primjene u likovnim aktivnostima djece vrtićke dobi
Martina Beđić
Cilj istraživanja ove teme je bio utvrditi na koji se način djeca vrtićke dobi koriste crtačkom tehnikom tuš te koje razlike nastaju kada koriste različite pribore za crtanje tušem. Istraživanje je provedeno u dječjem vrtiću „Sv. Josip“ Granešina u Zagrebu, u dvije odgojne skupine, mlađa vrtićka skupina i starija vrtićka skupina. Za potrebu ovog istraživanja djeca su crtala sa tušem i perom te sa laviranim tušem i kistom u različite dane u razmaku od tjedan dana. Mlađa...
Crtačke tehnike u razrednoj nastavi likovne kulture
Crtačke tehnike u razrednoj nastavi likovne kulture
Iva Blažević
Svaka umjetnost ima ulogu otkrivanja čovjekova identiteta. Likovna je umjetnost ona s kojom dolazimo u kontakt od najranijih godina naših života. Isto tako možemo reći da je za ovu umjetnost dovoljna samo mašta odnosno misao. Likovni rad možemo stvoriti u svojim mislima bez papira, bez kista, bez boja, bez trajanja, ona jednostavno nastane. To je umjetnost koja ne traži mnogo, ali istovremeno mnogo pruža. Dio te umjetnosti jesu crtačke tehnike i o njima ćemo reći nešto više u...
Crtež kao likovni element u dječjem likovnom izrazu
Crtež kao likovni element u dječjem likovnom izrazu
Ivona Mehun
" Crtanje se ne uči, jer se stvaralački ne može izraziti na osnovi neke gramatike i pravopisa crtanja, već na osnovi vlastite slobodne interpretacije." (Bodulić, 1982, str. 7) Crtežom se služe svi, a naročito djeca. Djeca se likovno izražavaju kako bi prikazala ono što ih zanima. Njihovo likovno izražavanje nije nametnuto od strane društva već je spontano i prirodno te se kao takvo mora poticati. Upravo je u ovom radu opisano dječje likovno stvaralaštvo koje prolazi i razvija...
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR "PIONIR PREVENTIVNE MEDICINE"
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR "PIONIR PREVENTIVNE MEDICINE"
Petra Burec Petermanec
Tema ovog rada je život i djelo dr. Andrije Štampara. Dr. Andrija Štampar višestruko je zanimljiva ličnost ponajviše zbog svoje suosjećajnosti prema neukim seljacima i njihovim problemima u domeni zdravstva, tako i zbog svoje ideologije, te mnogih promjena koje je inicirao i ostvario u svom profesionalnom djelovanju. Andrija Štampar na svom putu borbe za pravom na zdravstvenu edukaciju i zdravstvenu zaštitu svih ljudi,...
Dan ozona - 16. rujna
Dan ozona - 16. rujna
Matea Brico
Problem oštećenja ozonskog omotača jedan je od najvažnijih u cijelom svijetu te ga se može riješiti dugotrajnim naporima i osvješćivanjem ljudi o navedenom problemu. Ovu problematiku su sredinom 80-tih prepoznali Ujedinjeni narodi koji su tada osmislili Monteralski protokol vezan uz smanjenje onečišćenja ozonskog omotača. U sklopu toga se svake godine 16. rujna obilježava Svjetski dan Ozona. Rad prikazuje koliko je očuvanje okoliša važno za budući život ljudi, a to je...
Dan rijeke Save - 1. lipnja
Dan rijeke Save - 1. lipnja
Andrea Kostadinović
Rijeka Sava je prostor sučeljavanja određenih prostornih, prirodnih i gospodarskih odrednica. Pravilno i svrsishodno planiranje ima neprocjenjivo značenje upravo zato što se jedino na takav način prostor rijeke može urediti za racionalno korištenje. Rad prikazuje koliko je rijeka Sava važna za život ljudi. Posebnu važnost rijeke Save za Republiku Hrvatsku potvrđuje činjenica da u dužini od 518 km protječe hrvatskim državnim teritorijem. Na konkretnom primjeru aktivnosti...
Darovita djeca predškolske dobi kao djeca s posebnim potrebama
Darovita djeca predškolske dobi kao djeca s posebnim potrebama
Gabrijela Astaloš
Istraživanja darovitosti naglasak stavljaju na djecu osnovnoškolske dobi dok je manji broj istraživanja darovite djece predškolske dobi. Na poticanje darovitosti više ulažu osnovnoškolske ustanove, jednako tako i u rad s darovitom djecom (engl. gifted children) gdje u kurikulumu postoji plan i program rada s darovitima, u predškolskome odgoju takav plan i program nije postojan. U tom su se kontekstu pokušali ispitati stavovi ispitanika i stvarno stanje prema fenomenu darovitosti....
Darovitost i rad s darovitima u dječjem vrtiću
Darovitost i rad s darovitima u dječjem vrtiću
Katarina Đurđević
Cilj ovoga rada je analizirati, informirati te dati pregled istraživanja o darovitosti i darovitoj djeci te o potencijalima u smislu razvoja u pristupu i naĉinu rada s njima. Uz definiranje osnovnoga pojma darovitosti, navedeno je i zašto je važna identifikacija darovite djece kako bi im se pružio potreban pristup i odgovarajući naĉin rada za daljnji razvoj u skladu s tim potrebama. Govoreći o definiciji darovitosti, prema Korenu (1988) darovitost je sklop osobina koje omogućuju...
Darovitost u djece predškolske dobi
Darovitost u djece predškolske dobi
Ana Dragičević
Darovita djeca su djeca sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Darovitost podrazumijeva sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže izrazito iznad prosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. Postoje mnogi teorijski pristupi koji nastoje objasniti fenomen darovitosti, a iz toga proizlazi i mnoštvo definicija darovitosti. Za pojavu darovitosti važni su genetski činitelji, odnosno nasljeđe, ali također i okolinski utjecaji. Identifikacija...
Deformacija kralježnice
Deformacija kralježnice
Petra Bujanić
Kralježnica predstavlja stup ljudskog tijela te je jedan od najvažnijih segmenata lokomotornog sustava kralježnjaka. Cilj ovog završnog rada je opisati građu i razvoj kralježnice čovjeka te detaljnije opisati tri osnovne deformacije kralježnice, tj. kifozu, lordozu i skoliozu. Kifoza i lordoza su jednodimenzionalne deformacije kralježnice dok je skolioza trodimenzionalna deformacija što ju čini i najkompleksnijom. Kroz opis svake od ovih deformacija može se utvrditi koje vrste...

Pages