Paginacija

Dijete s poremećajem iz spektra autizma u tranziciji iz dječjeg vrtića u osnovnu školu
Dijete s poremećajem iz spektra autizma u tranziciji iz dječjeg vrtića u osnovnu školu
Sara Špiko
Poremećaj iz spektra autizma karakterizira nedostatak socijalne interakcije, stereotipije, usmjerenost na rutine, teškoće komunikacije te manjak mašte. Poremećaj iz spektra autizma počinje u djetinjstvu, najčešće u prve tri godine života, traje cijeli život i zahvaća gotovo sve psihičke funkcije. Poučavanje učenika s poremećajem iz spektra autizma zahtjeva korištenje raznih strategija, metoda i pristupa. Odgojno-obrazovni program treba biti primjeren sposobnostima, potrebama...
Dijete, odgojitelj i scenska lutka
Dijete, odgojitelj i scenska lutka
Veronika Josipović
U završnom je radu riječ o lutkarstvu, odgojitelju i scenskoj lutki u dječjem vrtiću. Djeci ću kroz sve centre u dječjem vrtiću približiti scensku lutku. Bitna je scenska lutka u dječjoj igri, životu i radu odgojitelja. Scenskom lutkom kod djece potičemo osjećaje, sposobnosti te ih učimo stjecanju novih znanja i vještina. Odgojitelj sa scenskom lutkom u ruci dobar je primjer učenja jer djeca uče oponašajući. Odgojitelj je osoba koja ...
Diskriminacija sportaša u profesionalnom sportu
Diskriminacija sportaša u profesionalnom sportu
Krešimir Dumančić
Diskriminacija u profesionalnom sportu i danas je prisutna, unatoč velikim naporima sportskih organizacija i pojedinaca u njezinom suzbijanju. Diskriminacija, na bilo kojoj osnovi, narušava pozitivne vrijednosti koje sport promovira. U današnje, moderno vrijeme u kojem su lako dostupne informacije, zaista je nevjerojatno da je tema predmet ozbiljne rasprave. Odgoj i obrazovanje nikada u povijesti čovječanstva nije bilo dostupno kao danas, i s jednakim mogućnostima većine mladih za...
Disleksija i disgrafija u djece mlađe školske dobi
Disleksija i disgrafija u djece mlađe školske dobi
Marta Zečević
U radu se predstavljaju promišljanja o teoriji i praksi u kontekstu disleksije i(li) disgrafije u djece mlađe školske dobi. Polazi se od problematike definiranja i označavanja navedenih pojava te se razmatraju suprotstavljene strane njihovih obilježja. U tome se kontekstu razmatraju i odrednice te smjernice u nacionalnim obrazovnim dokumentima kao i individualizacijski pristupi s obzirom na dobre i loše strane obilježja tih dviju pojava. Osim ...
Disneyeve ekranizacije književnih djela u razrednoj nastavi
Disneyeve ekranizacije književnih djela u razrednoj nastavi
Marko Rohtek
Ovaj diplomski rad prikazuje usporedbe originalnih književnih djela i ekranizacije istih Walta Disneya. Vidjet ćemo razlikuju li se ta djela od crtanih filmova u u kojoj mjeri u odnosu na originalno djelo. Kako bismo razumjeli što su bajka, dječja književnost, dječji roman, animacija, animirani film, crtani film, proučio sam literaturu ne bih li objasnio što je to sve zapravo i kako se razvijalo. Također, u diplomskom radu bit će predstavljen posao i rad Walta Disneya i kako je on...
Djeca i filozofija u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja
Djeca i filozofija u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja
Nikolina Šabić
U ovome radu prikazat će se rad s djecom na području filozofije, od najistaknutijih autora iz prošlosti, poput Matthewa Lipmana, do današnjih autora i aktivnih sudionika u praksi kao što je Bruno Ćurko. Provedeno je i prikazano istraživanje u kojemu se istraživalo koliko djeca predškolske dobi poznaju i razumiju filozofske teme i pojmove. Prikazani su svi rezultati, kao i odabrani najrelevantniji kao prikaz određenoga shvaćanja te kreativnog i kritičkog mišljenja kod djece...
Djeca mlađe školske dobi u prometu
Djeca mlađe školske dobi u prometu
Mateja Vrdoljak
Prometna kultura je dio opće kulture, koja se odnosi na sudionike u prometu. Vrijednost takvoga odgojno-obrazovnoga rada jest u sprječavanju i smanjenju broja nesreća u kojima stradavaju djeca i odrasli. Istraživanja o načinu putovanja u školu i sigurnosti djece u prometu jako su važna i njihovi rezultati daju važne informacije za školu, roditelje i na kraju samu djecu. U okviru ovoga rada, u ožujku 2018. godine, proveden je upitnik s učenicima od prvoga do četvrtoga razreda u...
Djeca s dijabetesom u odgojnoj skupini
Djeca s dijabetesom u odgojnoj skupini
Marija Opačak
Djeca rane i predškolske dobi oboljela od kroničnih bolesti suočavaju se sa strahovima koji između ostaloga uključuju odvajanje od roditelja te različite medicinske postupke. Bez obzira koju kroničnu bolest dijete imalo, ono mora imati pravo biti integrirano u redovne programe dječjih vrtića. Tu važnu ulogu nemaju samo roditelji, nego i odgojitelji i vršnjaci, odnosno djeca iz odgojne skupine. Odgojitelji moraju posjedovati određena znanja i vještine vezane uz kronične bolesti...
Djela suvremene likovne umjetnosti na satima Likovne kulture
Djela suvremene likovne umjetnosti na satima Likovne kulture
Marta Pajdl
U nastavi je Likovne kulture zadaća učitelja pokazati učenicima likovno-umjetničko djelo, koje je konkretizacija likovnog problema. Djelo učitelj može sam izabrati, ali može i koristiti djela koja su preporučena prema HNOS-u. Cilj je istraživanja bio ispitati hoće li učenici na osnovu promatranja likovnog djela suvremene umjetnosti uspješno riješiti zadani likovni problem. Istraživački se uzorak sastojao od 67 učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“....
Djetetov odabir suigrača u vrtićnom kontekstu
Djetetov odabir suigrača u vrtićnom kontekstu
Matea Miličić
Dijete u vrtiću ostvaruje različite vrste socijalnih kontakata i interakcija koji omogućuju daljnju izgradnju socijalnih komepetencija. Ono također stječe socijalne vještine koje mu omogućuju kompetentno socijalno funkcioniranje, što uključuje iniciranje socijalnih kontakata, sposobnost dogovaranja, suradnju i sposobnost razrješavanja sukoba. Na druženje s vršnjacima utječu i situacijski činitelji; aspekt fizičkog okruženja, kao što su poznavanje i veličina prostora, te...
Djetinjstvo i odrastanje u dnevnicima Pauline P. Sanje Polak
Djetinjstvo i odrastanje u dnevnicima Pauline P. Sanje Polak
Martina Horvatić
U hrvatskoj se dječjoj književnosti predodžba djeteta i djetinjstva mijenjala od samog početka dječjeg romana, od djeteta bez identiteta u 19. stoljeću do i individualnog djeteta na kraju 20. stoljeća. U radu je proučavan položaj djeteta te razdoblje djetinjstva i njegova obilježja u suvremenim romanima hrvatske dječje književnosti. Odabrani su naslovi proučavanja Drugi dnevnik Pauline P., Pobuna Pauline P. te Morski dnevnik Pauline P. suvremene ...
Djetinjstvo nekada
Djetinjstvo nekada
Anita Filipović
U ovom radu uspoređivat će se djetinjstvo nekada s djetinjstvom danas. Prvi dio čini teorijski dio koji nam odgovara na pitanje što je to djetinjstvo, a zatim slijedi opis djetinjstva 20. i 21. stoljeća. Za svako od razdoblja nabrojana su određena obilježja poput slobodnog vremena djece, brojnosti članova obitelji, uloge djece u kućanstvu te odgoj, obraćanje i ponašanje prema starijim članovima obitelji. U drugom dijelu provedeno je metodološko istraživanje. Uzorak je činio...

Paginacija