Paginacija

Ekranizacija Grimmovih bajki
Ekranizacija Grimmovih bajki
Dorotea Nikoloso
Ovaj rad sadrži usporedbu bajki braće Grimm i njihova ekranizacija. Prije svega, opisani su bajka i film kao umjetnička djela. Braća Grimm, kao jedni od najvećih pisaca dječjih priča i bajki stvorili su svijet bajki koji je kasnije prenesen u film. Ekranizacija bajki može biti crtanih, igranih i animiranih filmova. Pepeljuga i Snjeguljica jedne su od najpoznatijih bajki koje imaju puno književnih obrada, od kojih su neke preoblikovane kako bi bile više primjerene djeci. Također,...
Elektroničko učenje u razrednoj nastavi
Elektroničko učenje u razrednoj nastavi
Morena Đurić
E-učenje podrazumijeva učenje uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije, tj. računala i vrlo često interneta, a u posljednje vrijeme i mobilnih uređaja. Istraživanjem sam nastojala dokazati da je moguće upotrijebiti uređaje informacijskokomunikacijske tehnologije i uklopiti njihovu upotrebu u sve nastavne predmete tijekom redovnog nastavnog procesa. Tijekom istraživanja učenici su upoznati s učenjem i mogućnostima komunikacije uz pomoć uređaja...
Elementi i struktura etičkih kodeksa u dječjem vrtiću
Elementi i struktura etičkih kodeksa u dječjem vrtiću
Ivana Jonaš
Etički kodeks je bitna sastavnica cjelokupnog djelovanja dječjeg vrtića. Kao takav bitan je njegov sadržaj i temelji na kojima je sastavljen. Etički kodeks ima tri razine osmišljavanja. Prva razina se osmišljava oko temeljnih ljudskih prava i prava djeteta. Druga razina se odnosi na činjenicu da je profesija odgojitelj generirana iz šireg konteksta pripadnosti odgojno-obrazovnoj profesiji. Treća razina etičkog kodeksa se sastoji od same profesionalne uloge odgojitelja. Odgojitelji...
Elementi kriptografije u nastavi
Elementi kriptografije u nastavi
Kristina Gradištanac
Kriptografija je znanstvena disciplina koja proučava metode slanja poruka u obliku u kojemu ih može pročitati samo osoba kojoj su namijenjene. U ovom su radu navedeni elementi povijesti kriptografije te predstavljene zanimljive metode šifriranja i dešifriranja. Neke od tih metoda prilagođene su učenicima osnovnih škola, a moguće ih je provesti u redovnoj ili dodatnoj nastavi matematike. Uključivanje elemenata kriptografije može obogatiti nastavu, dati...
Elementi muzikoterapije kod djece s poteškoćama iz spektra autizma
Elementi muzikoterapije kod djece s poteškoćama iz spektra autizma
Anita Vulić
Rad se bavi teorijskim pregledom najkorisnijih značajki ritma i glazbe za djecu s dijagnozom poremećaja autističnog spektra. Proučena literatura pokazuje kako muzikoterapija može poboljšati komunikacijske vještine i društveni razvoj djece s poremećajem iz spektra autizma. Djeca s poremećajem iz autističnog spektra uvelike se razlikuju u svojim društvenim i komunikacijskim vještinama. Komunikacijski izazovi pojašnjeni su detaljnije, a govori se i o socijalnoj uključenosti takve...
Elementi nasilja u igranim filmovima za djecu mlađe školske dobi
Elementi nasilja u igranim filmovima za djecu mlađe školske dobi
Marijana Ećimović
Nasilje među djecom definira se kao namjerna izloženost negativnom, ponavljanom djelovanju od strane jednog djeteta ili više njih, zbog kojeg dijete trpi emocionalnu ili tjelesnu štetu, a nemoćno je da se odupre. Upravo takvo nasilje nalazimo i u filmovima za djecu. Ovaj diplomski rad usmjeren je na elemente nasilja u igranim filmovima za djecu mlađe školske dobi. Koristeći literaturu na temu medija, filma, nasilja i povezanosti navedene tri stavke, ovaj rad donosi konkretne primjere...
Elementi slavonskoga dijalekta u tekstovuma bećaraca
Elementi slavonskoga dijalekta u tekstovuma bećaraca
Josip Alar
U radu se proučavaju elementi slavonskog dijalekta u tekstovima bećaraca. Prvi dio rada bavi se proučavanjem slavonskog dijalekta, njegovom rasprostranjenosti, jezičnim značajkama i posebnostima, te je zaključeno da je najveća posebnost slavonskog dijalekta njegov zavinuti naglasak, tzv. hrvatski akut. Slavonski dijalekt rasprostranjen je na području Slavonije, Baranje i Srijema, te u nekim područjima van granica Republike Hrvatske. Drugi dio rada bavi se bećarcima. Sugovornik na...
Elementi vjerojatnosti u početnoj nastavi matematike
Elementi vjerojatnosti u početnoj nastavi matematike
Luka Čabai
Cilj rada bio je analizirati s kojim se elementima vjerojatnosti učenici razredne nastave susreću. Vjerojatnost je vrlo bitna sastavnica sadržaja koji pridonose učeničkom napretku jer im daje sposobnost razlučivanja sigurnih, mogućih i nemogućih događaja, te procjenjivanja šanse u kojima se oni mogu dogoditi. Kako učenici u Hrvatskoj kreću u prvi razred sa 6-7 godina, Piagetova istraživanja da dijete sa 9-12 godina počinje shvaćati koncepte vjerojatnosti u stvarnosti, a ne...
Emocije kao poticaj u dramskoj igri
Emocije kao poticaj u dramskoj igri
Ana Juretić
Emocije su pokretači naših i dječjih reakcija na neki događaj. Djeca svakodnevno doživljavaju cijeli niz emocija koje utječu na njihovo raspoloženje te se radi njih mogu osjećati bolje ili lošije. Djetetova sposobnost prepoznavanja vlastitih osjećaja i razumijevanje povratnih informacija povezanih s tim osjećajima te procesi povezanosti emocija i vanjskih događaja predstavljaju razumijevanje emocija. Jedan od načina izražavanja emocija je kroz igru. Ona je slobodni način...
Emocionalne reakcije na glazbu
Emocionalne reakcije na glazbu
Tomislav Dimšić
U radu se predstavljaju promišljanja o emocijama i emocionalnim reakcijama uzrokovanih glazbom. Polazi se od problematike definiranja navedenih pojava kod ljudi na temelju raznih teorijskih shvaćanja te na temelju rezultata povezanih istraživanja. Rad započinje pojmovnim određenjem glazbe u užem smislu te pojmovnim određenjem emocija i emocionalnih reakcija. Posljednji dio teorijskog dijela odnosi se na induciranje emocija glazbom. Točnije, definiranjem značenja emocionalnog...
Emocionalni razvoj djece rane i predškolske dobi
Emocionalni razvoj djece rane i predškolske dobi
Valentina Dravec
Emocije su sastavni dio ljudskog života, uključene su u kognitivno procesiranje, socijalno ponašanje i tjelesno zdravlje. Izražavaju spremnost uspostavljanja, održavanja ili promjene odnosa prema okolini. Najraniji emocionalni život djeteta čini privučenost ugodnim podražajima i povlačenje pred neugodnim podražajima. Postupnim razvojem emocije postaju jasni, dobro organizirani signali. U temeljne emocije ubrajamo: radost, strah, iznenađenje, interes, ljutnju, tugu i gađenje....
Etiologija, učestalost i najčešće metode liječenja ozljeda mišića stražnje strane natkoljenice u nogometu
Etiologija, učestalost i najčešće metode liječenja ozljeda mišića stražnje strane natkoljenice u nogometu
Melisa Babić
Primarni cilj ovog rada bio je objasniti kako i zbog čega te koliko često dolazi do ozljeda mišića stražnje strane natkoljenice u nogometu. Osim toga, pojašnjene su anatomske specifičnosti ovih mišića, mehanizmi i klasifikacija ozljeda do kojih dolazi te kineziterapijski postupci liječenja i metode prevencije istih. Ozljede mišića stražnje strane natkoljenice su najzastupljenije u nogometu. Najčešće se do ozljede dolazi u situacijama koje zahtijevaju sprinterske aktivnosti...

Paginacija