Paginacija

Etnobaština zagrebačkog Prigorja primijenjena u radu s djecom rane i predškolske dobi
Etnobaština zagrebačkog Prigorja primijenjena u radu s djecom rane i predškolske dobi
Karolina Mladiček
Etnobaština zagrebačkog Prigorja je kulturna ostavština koja ima temelj starohrvatske kulture, koja je složena iz niza elemenata koji su tijekom povijesti ušli iz stranih kulturnih sfera, najviše starobalkanske, staromediteranske, i turskoistočnjačke kulture. (Čapo Žmegač, Muraj, Vitez, Grbić, Belaj, 1998) Zagrebačko Prigorje čini glavni grad Zagreb i mjesta sjeverno od grada, koja se protežu od istoka na zapad, podno Medvednice. (Brlečić, 2015) Zagrebačko...
Euklidska crta u umjetničkom crtežu
Euklidska crta u umjetničkom crtežu
Sara Brzović
Središnji je interes ovog završnog rada, kratak pregled crte kao pojma u likovnoj umjetnosti te povijesti samog umjetničkog crteža. Pozornost je usmjerena na euklidsku crtu koja se javlja u umjetničkim pravcima 20.st. Euklidske ili geometrijske linije su pravilne linije koje se crtaju pomoću tehničkih pomagala (krivulja, pravac, parabola, luk i dr.). Još u starom vijeku Euklidsku geometriju ravnine zasniva grčki matematičar Euklid. Ona čini granu geometrije utemeljenu na...
Filozofija odgoja na primjeru filmova "Iskupljenje u Shawshanku" i "Dječak u prugastoj pidžami"
Filozofija odgoja na primjeru filmova "Iskupljenje u Shawshanku" i "Dječak u prugastoj pidžami"
Dora Ivković
U ovom će se radu analizirati zatvorska drama „Iskupljenje u Shawshanku“ (Frank Darabont, 1994) i ratna drama „Dječak u prugastoj pidžami“ (Mark Herman, 2008) u kontekstu filozofije odgoja. Izdvojit će se i analizirati temeljni motivi obaju filmova, glavni likovi, problematika obrađena kroz filmove te temeljni filozofski pojmovi koji se prožimaju kroz ove drame. Znamo kako filmska umjetnost u moderno doba svakako čini svakodnevicu ljudi te samim time ne smijemo zanemariti...
Folklor kao izvanškolska i izvannastavna aktivnost u gradu Osijeku
Folklor kao izvanškolska i izvannastavna aktivnost u gradu Osijeku
Loreta Kovačević
U ovome diplomskome radu proučava se zastupljenost folklora među djecom mlađe školske dobi, odnosno među učenicima nižih razreda osnovnih škola. Uvodni dio diplomskoga rada obuhvaća dječji folklor općenito te njegovu strukturu. Proučava se grad Osijek i njegova tradicijska kultura, narodne nošnje, pjesme i plesovi, govori se i o kulturno umjetničkim društvima. Uspoređuje se zastupljenost folklora u gradu Osijeku nekada i danas. Provodi se istraživanje o zastupljenosti...
Folklorni ples kao izvanškolska aktivnost učenika primarnoga obrazovanja
Folklorni ples kao izvanškolska aktivnost učenika primarnoga obrazovanja
Dubravka Mitrović
Folklorni ples i glazba važan su dio kulture svakoga naroda. Prenošenjem tradicije „s koljena na koljeno“, mlađi naraštaji mogu spoznati kako se prije živjelo, odnosno koliki značaj je nekada imala glazba i ples. Na području Slavonije, svako društveno okupljanje bilo je popraćeno kolom i pjesmom. Glazbala su izrađivali pastiri na pašnjacima, dok se pjesmom otklanjala zamorenost od poslova poput vezenja i šivanja ruha, današnjih narodnih nošnji. Tema su ovoga rada učenici...
Folklorni plesovi Vinkovaca i okolice
Folklorni plesovi Vinkovaca i okolice
Valerija Mlinarević
U završnom radu bit će prikazane mnoge dječje igre koje su se nekada igrale i brojalice koje su korištene u igri, te dječje igre s pjevanjem. Uvrštene su strukture plesa i objašnjen je način izvođenja, koraci te stil dječjih narodnih plesova i običaja. Kako bi budućim odgajateljima pomoglo upoznati djecu s tradicijom te igrama poput: „Lončića“, „Prasica“ idr. I pripremiti odgajatelje na takav rad i kako će zaiteresirati djecu. Narodni ples usklađuje estetski oblikuje...
Fotografija kao vizualni izraz djece predškolske dobi
Fotografija kao vizualni izraz djece predškolske dobi
Marina Mavrović
Vrlo je važno poticati dječje kreativno izražavanje još od najranije dobi. Mogućnosti kreativnog izražavanja se nastavljaju unaprijeđivati te se danas moguće izraziti i vizualnim putem. Novi mediji nisu još toliko zastupljeni u predškolskoj dobi djece te je cilj provedenog istraživanja bio uočiti da li su djeca uspješna pri fotografiranju i odabiru li prije fotografirati ljude ili predmete. Rezultati istraživanja su osnovani na prikupljenim dječjim fotografijama, informacijama...
Fraktalna terapija kao postupak socijaliziranja djece predškolske dobi
Fraktalna terapija kao postupak socijaliziranja djece predškolske dobi
Lucija Knežević
Art terapija je oblik ekspresivne psihoterapije koja se ne bavi samo problemima i negativnim aspektima osobe nego otkrivanjem unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, razvojem pozitivnih, jakih strana koje joj pomažu da se suoči s problemima, sagleda ih u novom svjetlu, bolje razumije i s njima se nosi na konstruktivniji način. Crtanje fraktala je jedna od formi art terapije. Terapijsku metodu osmislila je Tanzilia Polujahtova, klinička psihologinja i obiteljska psihologinja koja...
Frazeologija u djelu Duh u močvari Ante Gardaša
Frazeologija u djelu Duh u močvari Ante Gardaša
Dolores Krenek
Frazeologija je mlada disciplina koja se bavi proučavanjem frazema. Kao mlada disciplina zanimljiva je za istraživanje mnogim jezikoslovcima, međutim među stučnjacima se razlikuje u definicijama i imenovanju podjela. Frazemi su zastupljeni u ljudskoj svakodnevici, ali isto tako i u mnogim pjesmama i proznim djelima jer ih obogačuju te se koriste kao sredstvo naglašavanja pojedinih riječi ili rečeničnih izraza. O složenosti frazema govori činjenica o postojanju nekoliko vrsta...
Frazeologija u romanu Koko i duhovi Ivana Kušana
Frazeologija u romanu Koko i duhovi Ivana Kušana
Iva Štefančić
U završnom radu pod naslovom Frazemi u romanu Koko i duhovi središnji predmet analize su frazemi u navedenom dječjem romanu Ivana Kušana. Na samom početku rada iznose se podaci o autoru i o njegovom korpusu s posebnim osvrtom na dječji roman Koko i duhovi koji će biti temelj proučavanja frazema na četiri jezične razine – sintaktičkoj, semantičkoj, prostorno – vremenskoj, a kao posljednja skupina bit će analizirani poredbeni frazemi. Pri analizi frazema u navedenom djelu...
Frazeologija u slikovnicama za djecu predškolske dobi
Frazeologija u slikovnicama za djecu predškolske dobi
Tajana Avdić
Cilj je istraživanja bio utvrditi koliko djeca razumiju frazeme s kojima se u današnje vrijeme često susreću u medijima, govoru odraslih u svojoj okolini, ali i preko slikovnica. Slikovnice su prve knjige s kojima se dijete susreće i zato je važno za dijete odabrati zanimljiv i razumljiv sadržaj. Na osnovi slikovnica u kojima se pojavljuju frazemi, istražilo se koliko djeca predškolske dobi razumiju frazemske rečenice. Uzorak su činila predškolska djeca iz Zagreba. Pretpostavka...
Frazeologija u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić
Frazeologija u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić
Nela Jergović
Frazemi su uvelike zastupljeni u životima ljudi, a u književnim djelima daju dodatno bogatstvo riječi i ukrašavaju ga. Njihovim proučavanjem bavi se frazeologija kao relativno mlada disciplina, koja svoje djelovanje započinje na području tadašnjega Sovjetskog Saveza. O složenosti frazema govori činjenica o postojanju nekoliko klasifikacija, a najznačanije su podjele prema: semantičkim značajkama, prostorno-vremenskoj raslojenosti, čvrstoći strukture i sintaktičkoj strukturi....

Paginacija