Pages

Aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj učenika mlađe školske dobi
Aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj učenika mlađe školske dobi
Tena Pasarić
Nastava glazbene kulture od školske godine 2006./07. odvija se prema otvorenom modelu, prema kojem je jedino obvezno nastavno područje slušanje i upoznavanje glazbe. Učitelji bi trebali aktivnim slušanjem glazbe približiti učenicima umjetničku glazbu te estetskim odgojem utjecati na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje koje se odvijalo tijekom ožujka i travnja 2016. godine u OŠ „August Cesarec“ u Ivankovu, u prvim i...
Aktivno učenje u kombiniranom odjelu razredne nastave
Aktivno učenje u kombiniranom odjelu razredne nastave
Ivana Solić
Aktivno učenje omogućuje učeniku visok stupanj samostalnosti i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu. Osim toga, usmjereno je na potrebe i mogućnosti učenika. Nastava u kojoj se koriste metode aktivnog učenja, usmjerena je na učenika. Metode aktivnog učenja osposobljavaju učenika za primjenu naučenog, samostalno učenje, ali i suradnju, potiču učenika na istraživanje, omogućuju razvoj kreativnosti, velikog broja važnih sposobnosti, samopouzdanja te stjecanje socijalnih i...
Aktivnost djece u izvanvrtićkom kontekstu
Aktivnost djece u izvanvrtićkom kontekstu
Hana Per
Slobodno vrijeme je područje različitih aktivnosti s bogatim odgojno-obrazovnim potencijalom. Izvanvrtićke slobodne aktivnosti potiču dječji socijalni razvoj, omogućuju djeci prostor za vježbu i stjecanje novih vještina, te su djeci najčešće zabavne. U organiziranju slobodnih aktivnosti se nameće vrlo odgovorna, ali kreativna mogućnost organizacije, gdje roditelj, uglavnom voditelj slobodne aktivnosti prihvaća ulogu pedagoga, u zamjenu za djetetove odgojiteljice iz vrtića....
Aktivnost učitelja u prosvjećivanju stanovništva  na primjeru Osijeka i Slavonije
Aktivnost učitelja u prosvjećivanju stanovništva na primjeru Osijeka i Slavonije
Ivana Janjatović
Razvoj pismenosti i školstva kroz stoljeća je nailazio na različite poteškoće u Hrvatskoj. U ovom radu prikazan je početak razvoja hrvatske pismenosti i školstva, njegov razvoj do 1918. te stanje pismenosti i školstva u razdoblju od 1918. do 1971. Učitelji su u tom vremenu imali veliku i značajnu ulogu u prosvjećivanju društva. Različitim aktivnostima oni su u to vrijeme promicali važnost pismenosti za društveni razvoj i napredak.
Aktivnosti djece predškolske dobi u povodu Dana planeta Zemlja
Aktivnosti djece predškolske dobi u povodu Dana planeta Zemlja
Mirela Jarić
Predmet ekologije je proučavanje odnosa živih bića prema njihovoj sredini, njihov međusobni odnos u sredini i utjecaj sredine na njih. U odgojno-obrazovnoj teoriji i praksi ekološki odgoj aktualan je i potreban, ne samo u području odnosa čovjeka i prirode, nego i u području svih međuljudskih odnosa. Odgoj i obrazovanje za okoliš bitan su preduvjet i okosnica onog što se želi postići većom društvenom brigom za razvoj ekološke svijesti djece, mladih i odraslih. Projekt je...
Aktivnosti izvanučioničke nastave usmjerene na očuvanje zdravlja djece mlađe školske dobi
Aktivnosti izvanučioničke nastave usmjerene na očuvanje zdravlja djece mlađe školske dobi
Ivona Burić
Nastavu je moguće organizirati u posebnim uvjetima, izvan učionice i školske zgrade, neovisno o mjestu odvijanja te vremenu trajanja. Izvanučioničko učenje odnosi se na učenje o prirodi, društvenome položaju, odnosu prirode i društva, o sebi i drugima te na stjecanje različitih praktičnih vještina. Prilikom ovakvog učenja stečena znanja posljedica su opažanja, razmišljanja, pronalaženja i otkrivanja (Rickinson i sur., 2004). U ovom se radu objašnjava važnost provođenja...
Akvarij i terarij u dječjem vrtiću
Akvarij i terarij u dječjem vrtiću
Ana Kudlaček
Živimo u dobu kada skrb o drugim živim bićima i samome planetu treba postati prioritet kako bi zaštitili i očuvali vlastitu životnu sredinu. Kako bi to postao primarni cilj, potrebno je kod djece najranije dobi poticati odgovorno ponašanje prema živome svijetu te poticati razvoj ekoloških znanja i svijesti. U odgojno-obrazovnom procesu, odgojitelj to potiče provođenjem aktivnosti vezane za ekološke probleme, ali i upoznavanjem djece s raznolikosti živog svijeta. Postavljanje...
Alergije djece mlađe školske dobi
Alergije djece mlađe školske dobi
Valentina Šoštarić
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za prirodne znanosti iz predmeta Prirodoslovlje II pod vodstvom mentorice dr. sc. Irelle Bogut, izvanredne profesorice i sumentora mr. sc. Željka Popovića, profesora visoke škole. Tehnološki i civilizacijski napredak donijeli su promjene u radnim, prehrambenim, higijenskim i drugim navikama ljudi. Ljudska bića razvila su složen sustav zaštite od potencijalno štetnih organizama koji mogu napasti tijelo. Riječ je o imunosnom sustavu koji, jednom...
Alergije na hranu kao javnozdravstveni problem
Alergije na hranu kao javnozdravstveni problem
Mirna Sabadoš
Alergije su jedan od najčešćih uzročnika mnogih zdravstvenih problema u ljudskoj populaciji, kako kod odraslih, tako i kod djece. Alergija se tumači kao reakcija organizma na neku njemu nepoznatu i inače neopasnu tvar iz neposredne okoline. Tvari koje izazivaju alergije nazivaju se alergeni i sve ih je više poznatih posljednjih godina. Organizam reagira na nepoznati alergen obrambenim mehanizmom koji stvara histamin, bjelančevinu kojom se bori protiv...
Alergije na hranu u djece predškolske dobi
Alergije na hranu u djece predškolske dobi
Veronika Nikolić
Neprimjeren i neuobičajen odgovor imunološkog sustava na razne vrste antigena s kojima je organizam došao u dodir predstavlja nam alergija. Antigen je bilo koja tvar koju organizam prepoznaje kao „stranu“ i štetnu te protiv koje stvara antitijela. Stvaranje antitijela je naš obrambeni mehanizam koji nam omogućava zaštitu od svega onoga što organizam smatra opasnim. Alergeni su antigeni koji izazivaju alergijske bolesti, a u slučaju dodira organizma i alergena organizam se brani...
Alergije u djece predškolske dobi
Alergije u djece predškolske dobi
Iva Šuker
U velikom je porastu broj oboljelih od različitih alergijskih bolesti, ali i alergijskih reakcija koje zahvaćaju sve veći broj djece. Drugačiji način životnog okruženja i načina života utječu i na veći broj oboljelih. Korisno je znati opće simptome alergijskih reakcija kako bi se znalo dalje pomoći oboljeloj osobi. Potrebno je što prije otkriti alergen koji uzrokuje alergijsku reakciju kako bi se ona što prije mogla otkloniti ili barem umanjiti na adekvatan način. Iako se...
Alternativne likovne tehnike u razrednoj nastavi
Alternativne likovne tehnike u razrednoj nastavi
Mateja Pavlović
Likovna kultura oduvijek je bila predmet na kojemu učenici mogu aktivirati maštu i izraziti kreativnost kroz razne likovne tehnike. U ovome radu bit će predložene alternativne likovne tehnike koje učeniku mogu omogućiti da se puno lakše likovno izražava za vrijeme održavanja nastave na daljinu. Poseban naglasak bit će na digitalnim likovnim tehnikama kao što su Microsoft aplikacija „Bojanje 3D“ i mobilna aplikacija Gif me. Također, u radu će biti predstavljeno istraživanje...

Pages