Paginacija

Frazeologijska sveza riječi u svijesti učenika mlađe školske dobi
Frazeologijska sveza riječi u svijesti učenika mlađe školske dobi
Monika Benko
Djeca i odrasli ne misle na isti način. Misli se najpotpunije iskazuju jezikom (govorom). Razlike između dječjega jezika i jezika odraslih mogu se utvrditi ispitivanjem značenja pojedinih riječi. Leksički je razvoj najdinamičniji dio jezičnoga razvoja, a jedan se od najznačajnijih napredaka događa upravo početkom obrazovanja. U razredu učenici se najčešće susreću s nepoznatim riječima u kniževnoumjetničkim tekstovima. U radu su...
Genetske predispozicije za školski uspjeh
Genetske predispozicije za školski uspjeh
Mladen Mitrović
Ovaj će se rad baviti temom utjecaja genetskih predispozicija na školski uspjeh i ako utječu, na koji način te u kolikoj mjeri. Kroz poglavlja o genetici, inteligenciji te genetskim predispozicijama za školski uspjeh, ovaj će rad primjerima iz literarnih izvora, internetskih novinskih članaka, intervjua s liječnicom i rezultata ankete provedene na učenicima 3. razreda pružiti čitatelju korisne, relevantne i pouzdane informacije o nekoliko različith stajališta i teorija o ovoj...
Glazba i djeca s posebnim potrebama
Glazba i djeca s posebnim potrebama
Tihana Sabo
Djeca s posebnim potrebama su djeca kojima je potrebna dodatna podrška u procesu njihovog odgoja i obrazovanja. U ovu skupinu djece ubrajamo djecu s teškoćama, koja mogu imati prisutne različite teškoće u određenim područjima, te darovitu djecu, koja mogu imati izražene posebne potrebe u zadovoljavanju njihovih znanja, želja i interesa. Glazba može imati ulogu sredstva komunikacije u radu s djecom s posebnim potrebama. Glazba ujedno odražava dječje misli, osjećaje i...
Glazba i ples - poticaji za razvoj djece s poteškoćama u razvoju
Glazba i ples - poticaji za razvoj djece s poteškoćama u razvoju
Lorena Josipović
Djeca s poteškoćama u razvoju su djeca koja imaju „urođena ili stečena stanja organizma koja prema svojoj prirodi zahtijevaju poseban stručni pristup kako bi se omogućilo izražavanje i razvoj sačuvanih sposobnosti, a time i što kvalitetniji život“ (Nebošenko, 2018, str. 23). Cilj rada je istražiti dosadašnja saznanja o utjecaju glazbe i plesa na razvoj djece s poteškoćama u razvoju. Rad sadrži sažet prikaz kalendara razvoja djeteta od prve do sedme godine kako bi...
Glazba i rano učenje engleskog jezika
Glazba i rano učenje engleskog jezika
Martina Dudjak
Tema je ovoga rada povezanost glazbe s ranim učenjem engleskoga jezika. U svrhu dobivanja jasnijeg odnosa glazbe te njezine integracije u nastavu engleskoga jezika, analizirane su pjesme koja se pojavljuju u udžbenicima engleskoga jezika za drugi, treći i četvrti razred te je istraženo prihvaćaju li učenici četvrtog razreda glazbu u nastavi te koje pjesme vole pjevati. Istraživanje se odvijalo tijekom ožujka 2014. godine u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama, točnije...
Glazba kao poticaj stvaralaštvu djece predškolske dobi
Glazba kao poticaj stvaralaštvu djece predškolske dobi
Daniela Kolar
Glazba, kao dio odgoja u djece rane i predškolske dobi, utječe na kasniji psihofizički razvoj djeteta kao i na razvoj kreativnosti. Razvoj kreativnosti i stvaralaštva kod djece postiže se kroz različite glazbene igre. U ovom radu pojašnjeno je što je to kreativnost, kako utjecati na razvoj kreativnosti te koja su glavna obilježja nadarene djece. Također dani su primjeri aktivnosti za razvoj glazbene kreativnosti i na koje načine poticati dječje glazbeno stvaralaštvo uz kratko...
Glazba kao poticaj za likovni izraz djece predškolske dobi
Glazba kao poticaj za likovni izraz djece predškolske dobi
Tea Antunović
Povezivanjem likovne i glazbene umjetnosti aktivira se stvaralačka mašta i takav spoj dviju umjetnosti predstavlja širok i slojevit sadržaj. Provedenim istraživanjem željelo se saznati na koji način glazba utječe na likovni izraz djece predškolske dobi. Djeca su svoj doživljaj likovno izrazila slušajući glazbu bržeg i sporijeg tempa. Istraživanje je provedeno sa uzorkom od 14 djece predškolske dobi i prema tome je odabrano 22 najuspješnija rada. Najuspješniji radovi su...
Glazba kao poticaj za trodimenzionalno oblikovanje u likovnim radovima djece predškolske dobi
Glazba kao poticaj za trodimenzionalno oblikovanje u likovnim radovima djece predškolske dobi
Irena Bogdanović
Iako se glazbena i likovna umjetnost čine vrlo udaljene, one su međusobno bliske u nekoliko aspekata. Obje umjetnosti potiču emocionalni, kognitivni i psihomotorički razvoj u ranom djetinjstvu. Provedenim istraživanjem pokušao se saznati utjecaj koji glazba ima na trodimenzionalno oblikovanje djece predškolske dobi. U istraživanju je sudjelovalo 13 djece, koja su se izražavala slušajući skladbe durskog i molskog tonaliteta. Analizom napravljenih radova dobili su se odgovori na...
Glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave - stanje i mogućnosti
Glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima razredne nastave - stanje i mogućnosti
Nikolina Šetka
Ovaj rad usmjeren je na glazbene aktivnosti i proučavanje njihovog sadašnjeg stanja zastupljenosti u neglazbenim predmetima razredne nastave te istraživanju mogućnosti uvođenja glazbenih aktivnosti u neglazbene predmete. Glazbene aktivnosti u neglazbenim predmetima većinom se primjenjuju kao motivacija za rad, odmor i opuštanje ili otklanjanje dosade. U istraživanju su sudjelovali studenti Učiteljskog studija sa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (osječki i...
Glazbene aktivnosti u ranoj i predškolskoj dobi
Glazbene aktivnosti u ranoj i predškolskoj dobi
Romana Bisaga
Glazbene aktivnosti važne su za opći razvoj djeteta. U ovom je radu prikazana relevantnost provedbe glazbenih aktivnosti s djecom rane i predškolske dobi. Kroz aktivnosti poput pjevanja, sviranja, slikanja glazbenih dojmova, slušanja glazbe ili plesa, djeca doživljavaju napredak u svojem emocionalnom, tjelesnom i socijalnom razvoju. Tijekom glazbenih aktivnosti razvija se sluh, ritam, osjećaj za glazbu i osjećaj pripadanja zajednici. Nova znanja...
Glazbene aktivnosti u tradicionalnom i Montessori dječjem vrtiću
Glazbene aktivnosti u tradicionalnom i Montessori dječjem vrtiću
Sabina Bogdanić
Glazbene aktivnosti ( pjevanje i slušanje glazbe) trebaju stvarati radosno raspoloženje u skupini. Glazbenim aktivnostima kod djece razvijamo mnoge druge sposobnosti, obogaćujemo njihov emocionalni svijet. Aktivnim uključivanjem u glazbu djeca razvijaju svoja osjetila koja svakodnevno primaju nove sadržaje. Maria Montessori je imala veliki utjecaj na odgoj. Ona je svoj život posvetila djetetu i njegovom slobodnom izražavanju. Montessori pedagogija je odgojna metoda kojom učimo...
Glazbene igre djece predškolske dobi
Glazbene igre djece predškolske dobi
Tamara Pavlović
Igra ima veliki značaj za dijete predškolske dobi jer ono u igri ujedno ima zabavu, stječe određene vještine i uči. Uključivši glazbu u igru, djeci se otvaraju nove mogućnosti, stječu znanja iz različitih područja, nastoji se razviti muzikalnost, razvija se osjećaj za ritam. Djeca prvi doticaj s glazbom imaju već u majčinu trbuhu. Uz nasljedne čimbenike, sredina u kojoj dijete odrasta može imati izuzetan utjecaj na razvoj dječje ljubavi prema glazbi. Glazbene aktivnosti...

Paginacija