Paginacija

Glazbene igre i djeca mlađe školske dobi
Glazbene igre i djeca mlađe školske dobi
Ivona Tisaj
Tema ovog rada su glazbene igre i djeca mlađe školske dobi. Djeca kroz igru otvaraju svoje mogućnosti, stječu iskustva, uče i stvaraju. Kroz glazbene igre razvija se dječji sluh, glas, pamćenje, osjećaj za grupno izvođenje i u konačnici razvija se osjećaj za glazbu. U okviru ovog rada provedeno je istraživanje s učiteljima tijekom veljače i ožujka 2017. u nekoliko osnovnih škola na podrčuju Osječko-baranjske županije te su analizirani priručnici za nastavu glazbene...
Glazbene kompetencije učitelja primarnog obrazovanja
Glazbene kompetencije učitelja primarnog obrazovanja
Mihaela Đurinski
Učitelji primarnog obrazovanja svoje glazbene kompetencije stječu na učiteljskim studijima. Potaknuta pitanjem imaju li učiteljski studiji dovoljno glazbenih kolegija provela sam istraživanje čiji je cilj bio utvrditi kakva su mišljenja učitelja primarnog obrazovanja o stečenosti kompetencija za poučavanje glazbe. U istraživanju su sudjelovala 62 ispitanika, a istraživanje je bilo anketnog tipa. Ispitanici su bili isključivo učitelji primarnog obrazovanja, a u istraživanju su...
Glazbene preferencije učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Glazbene preferencije učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Katarina Klobučar
U ovome radu istražene su preferencije učenika razredne nastave prema umjetničkoj, hrvatskoj tradicijskoj i popularnoj glazbi te su ispitane razlike u navedenim preferencijama s obzirom na uzrast učenika. Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2018. godine u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera u Đurđenovcu na uzorku od 113 učenika od prvog do četvrtog razreda. U istraživanju je primijenjen anketni upitnik i skala procjene za ispitivanje preferencija glazbenih...
Glazbene sklonosti učenika razredne nastave
Glazbene sklonosti učenika razredne nastave
Mirna Markulinčić
U ovom radu istražene su sklonosti učenika razredne nastave prema hrvatskoj tradicijskoj, umjetničkoj i popularnoj glazbi s obzirom na dob učenika. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja i lipnja 2020. godine, a sudionici istraživanja bili su učenici razredne nastave OŠ ''Vladimir Nazor'' iz Đakova. Istraživanje je trebalo biti provedeno u školi tijekom nastave, ali je zbog novonastalih okolnosti uslijed pandemije koronavirusa provedeno putem interneta kako bi učenici uz...
Glazbeni odgoj djece u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama grada Osijeka
Glazbeni odgoj djece u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama grada Osijeka
Josip Odobašić
Glazbeni odgoj je odgoj koji se mora poticati od početka dječjeg razvoja. Glazbeni odgoj najviše napreduje u razdoblju od tri pa do šest godina, što je razdoblje kada djeca većinu vremena provode u predškolskim ustanovama. Odgojitelji u tom razdoblju su djeci, može se reći, drugi roditelji te oni ga potiču na što uspješniji rast i razvoj. Glazbeni odgoj djeca ostvaruju u predškolskoj ustanovi tako što im odgojitelj omogućuje što više glazbenih aktivnosti. To su pjevanje,...
Glazbeni ukus učenika mlađe školske dobi
Glazbeni ukus učenika mlađe školske dobi
Mirta Šarić
Glazbeni ukus učenika mlađe školske dobi je najviše pod utjecajem medija i obitelji. No, škola kao mjesto u kojem učenici provode većinu svoga vremena, preciznije nastava glazbene kulture, može utjecati na poželjan razvoj glazbenog ukusa i to primjenom otvorenog modela. Istraživanje glazbenog ukusa učenika drugih, trećih i četvrtih razreda u dvjema osnovnim školama u Virovitici provedeno je u ožujku 2014. god. Cilj ovog diplomskog rada bio je odrediti glazbeni ukus učenika i...
Glazbeno obazovanje i socijalno-emocionalni razvoj djeteta
Glazbeno obazovanje i socijalno-emocionalni razvoj djeteta
Sanja Ruškan
Cilj ovog istraživanja je utvrditi postoji li povezanost između glazbenog obrazovanja i socijano-emocionalnog razvoja djeteta. Namjera je istaknuti važnost glazbenoga obrazovanja za cjeloviti razvoj djeteta. Obrazovanje glazbom objašnjava se kao stajalište prema kojemu se razvojem glazbenih kompetencija i istovremeno stjecanjem glazbenog iskustva usvajaju mnoge kompetencije koje nisu glazbene (Brđanović, 2017). Socijalno-emocionalni razvoj kompleksan je i uključuje kako vlastite tako...
Glazbeno stvaralaštvo u glazboterapiji
Glazbeno stvaralaštvo u glazboterapiji
Martina Metić
Nekada su se djeca s posebnim potrebama odvajala u posebne ustanove u kojima se provodila kategorizacija. Sama kategorizacija imala je svoje pozitivne i negativne strane. Danas se sve više radi na integraciji djece s posebnim potrebama u redovnu nastavu. Liječenje glazbom naziva se glazboterapija, a terapeuti koriste receptivne i aktivne metode glazboterapije u liječenju raznih teškoća kod djece i odraslih. Sama integracija za učitelje primarnoga...
Glazbeno stvaralaštvo u razrednoj nastavi
Glazbeno stvaralaštvo u razrednoj nastavi
Dunja Rajniš
Stvaralaštvo je individualni fenomen jer se stvaralaštvom ostvaruje specifični izričaj pojedinca. O samom pojmu glazbenog stvaralaštva postoje brojne rasprave jer još uvijek nije utvrđena prihvatljiva definicija koja govori što je ono i što predstavlja. Tekstovi za koje znamo objasnili su taj fenomen na način da su se bavili proučavanjem života i djela nekih skladatelja. Na taj način možemo saznati mnogo o glazbenom stvaralaštvu, ali još uvijek nitko nije ponudio odgovor na...
Glazboterapija
Glazboterapija
Tena Duran
Tema ovoga rada je glazboterapija.Cilj rada je prikazati različite pristupe i metode u glazboterapiji te primjenu glazboterapije u radus djecom s posebnim potrebama. Prikazani su i rezultati dosadašnjih istraživanja na području glazboterapije koji su pokazali da veliki broj djece vrtićke i mlađe školske dobi pozitivno reagira na glazbu. Pokazalo se da glazba utječe na poboljšanje sposobnosti učenja, poboljšanje različitih tjelesnih funkcija i općeg razvoja djeteta. U Republici...
Gospodarenje otpadom kroz aktivnosti u dječjem vrtiću
Gospodarenje otpadom kroz aktivnosti u dječjem vrtiću
Katarina Landeka
Svrha diplomskog rada je utvrditi koliko su djeca predškolskoga uzrasta ekološki osviještena, koliko je njihovo znanje o zaštiti okoliša i primjenjuju li ga u praksi te utvrditi koliko su roditelji ispitane djece ekološki osviješteni, koliko je njihovo znanje o zaštiti okoliša i primjenjuju li ga u praksi. Izrađen je na Odsjeku za prirodoslovlje Učiteljskog fakulteta u Osijeku iz predmeta Ekologija za održivi razvoj. Mentor diplomskog rada je izv. prof. dr. sc. Irella Bogut, a...
Govor mržnje na Facebook stranici 24 sata
Govor mržnje na Facebook stranici 24 sata
Petra Šimenić
Društvene mreže u moderno doba čine osnovu komunikacije. Osim što su nam izvor informacija i znanja, moramo biti oprezn i i znati da postoji niz negativnih strana koje vrebaju iz komunikacije putem društvenih mreža. S obzirom na slabljenje klasičnih medija, internetsko novinarstvo u punom je zamahu te osigurava maksimalnu interakciju sa svojim korisnicima, također korisnicima društvenih mreža. Isti ti korisnici upravo putem društvenih mreža novinarima daju ...

Paginacija